Gå til indhold

Lokale Yngre Lægeråd og lokale møder i Region Nordjylland

Udover møder i det regionale Yngre Lægeråd har de tillidsvalgte i Region Nordjylland møder på den enhed, de tilhører – f.eks. i almen praksis eller på et hospital.

Møderne på hospitalerne forkortes ofte som YLS-rådsmøder (Yngre Læger Sygehusmøder).

På møderne drøftes forhold, som er af relevans for alle afdelingerne på enheden, og de tillidsvalgte har mulighed for at sparre med hinanden.

Det er fællestillidsrepræsentanten (FTR), der indkalder til og leder YLS-rådsmøderne. Det er typisk tillidsrepræsentanterne (TR), der bliver indkaldt til møderne.

Ønsker du at være med til et møde, selvom du ikke er indkaldt, kan du kontakte din TR eller FTR og spørge til mulighederne for deltagelse.

Møder på afdelingsniveau

Yngre Læger holder også møder på afdelingsniveau. Her er det TR, der indkalder og leder mødet. Alle yngre læger på afdelingen bliver indkaldt og kan drøfte forhold, der er relevante på afdelingen.

Er der ikke en TR på din afdeling, kan I vælge én, hvis det er aftalt med ledelsen, at I er berettiget til en TR.

Vær opmærksom på, at nogle TR'ere dækker flere afdelinger.

Kontakt dit regionale sekretariat og hør, hvad der gælder for jeres afdeling.