Gå til indhold

Det regionale Yngre Lægeråd i Region Nordjylland

Oversigt over møder i det regionale Yngre Lægeråd. Alle medlemmer i regionen er velkommen til at deltage.  

Yngre Læger Region Nordjylland har sit eget Yngre Lægeråd, der er sammensat af tillidsvalgte læger fra regionen med det regionale forretningsudvalg i spidsen.

Yngre Lægerådet i Region Nordjylland forkortes YLRN og varetager Yngre Lægers interesser på regionalt plan.

Rådet har en koordinerende funktion mellem de lokale Yngre Lægeråd på sygehusene og i almen praksis. Rådet repræsenterer regionens yngre læger over for andre personalegrupper, myndigheder og organisationer i regionen.

Det regionale Yngre Lægeråd i Region Nordjylland består af:

  • et forretningsudvalg
  • regionens fællestillidsrepræsentanter og tillidsrepræsentanter
  • regionalt valgte YL-repræsentanter og deres suppleanter

Deltag i møderne

Du er velkommen til at deltage i de regionale Yngre Lægerådsmøder og dermed være med til at præge Yngre Lægers regionale arbejde.
 
Alle medlemmer af Yngre Læger, der hører til regionen, modtager invitation til møderne, hvor der er et link til tilmelding.

Regionale Yngre Lægerådsmøder

Tid og sted for regionale Yngre Lægerådsmøder i 2024: (YLRN)

  • 1. februar (tema: pension)
  • 20. marts – generalforsamling
  • 21. maj
  • 26. juni
  • 3. september
  • 7. november

Sted
Yngre Læger Region Nordjylland
Rømersvej 10
9000 Aalborg

Tid
Kl.17.00