Gå til indhold

Det regionale Yngre Lægeråd i Region Sjælland

Oversigt over møder i det regionale Yngre Lægeråd. Alle medlemmer i regionen er velkommen til at deltage.  

Yngre Læger Region Sjælland har sit eget Yngre Lægeråd, der er sammensat af tillidsvalgte læger fra regionen med det regionale forretningsudvalg i spidsen.

Yngre Lægerådet i Region Sjælland forkortes YLRSJ og varetager Yngre Lægers interesser på regionalt plan.

Rådet har en koordinerende funktion mellem de lokale Yngre Lægeråd på sygehusene og i almen praksis. Rådet repræsenterer regionens yngre læger overfor andre personalegrupper, myndigheder og organisationer i regionen.

Det regionale Yngre Lægeråd i Region Sjælland består af:

  • et forretningsudvalg
  • regionens fællestillidsrepræsentanter og tillidsrepræsentanter
  • regionalt valgte YL-repræsentanter og deres suppleanter

Deltag i møderne

Du er velkommen til at deltage i de regionale Yngre Lægerådsmøder og dermed være med til at præge Yngre Lægers regionale arbejde.
 
Alle medlemmer af Yngre Læger, der hører til regionen, modtager invitation til møderne, hvor der er et link til tilmelding.