Gå til indhold

Lokale Yngre Lægeråd og lokale møder i Region Hovedstaden

Udover møder i det regionale Yngre Lægeråd har de tillidsvalgte i Region Hovedstaden møder på den enhed, de tilhører – fx i almen praksis eller på et hospital.

Udover møder i det regionale Yngre Lægeråd har de tillidsvalgte møder på hospitalet og i almen praksis. Der afholdes typisk møde én gang om måneden - bortset fra juli måned.

På møderne drøftes forhold, som er af relevans for alle afdelingerne på enheden, og de tillidsvalgte har mulighed for at sparre med hinanden.

Det er medarbejdere fra det regionale sekretariat, der indkalder til møderne efter aftale med fællestillidsrepræsentanten (FTR).

FTR leder YL-rådsmøderne. Det er typisk tillidsrepræsentanterne (TR) og YL-arbejdsmiljørepræsentanterne (AMR) samt de YL-repræsentanter, der arbejder på den konkrete arbejdsplads, der bliver indkaldt til møderne.

Medlemmer, der ikke er medlemmer af et YL-råd, er velkomne til at deltage i rådets møder uden stemmeret.

Hvis du ønsker at deltage i et eller flere møder i YL-rådet på netop dit hospital mv., så kan du kontakte det regionale sekretariat, som sørger for, at du får tilsendt en mødeindkaldelse.  

Møder på afdelingsniveau

Yngre Læger holder også møder på afdelingsniveau. Her er det TR, der indkalder og leder mødet. Alle yngre læger på afdelingen bliver indkaldt og kan drøfte forhold, der er relevante på afdelingen.

Er der ikke en TR på din afdeling, kan I vælge én, hvis I er 5 yngre læger ansat, eller hvis det er aftalt med ledelsen, at I er berettiget til en TR.

Vær opmærksom på, at nogle TR'er dækker flere afdelinger.

Kontakt dit regionale sekretariat og hør, hvad der gælder for din afdeling.