Gå til indhold

Det regionale Yngre Lægeråd i Region Hovedstaden

Her kan du finde en oversigt over møder i det regionale Yngre Lægeråd. Alle medlemmer i regionen er velkommen til at deltage.  

Yngre Læger Region Hovedstaden har sit eget Yngre Lægeråd, der sammensættes af tillidsvalgte læger fra regionen med det regionale forretningsudvalg i spidsen.

Yngre Lægerådet i Region Hovedstaden forkortes YLRH. De varetager Yngre Lægers interesser på regionalt plan.

Rådet har en koordinerende funktion mellem de lokale Yngre Lægeråd på hospitalerne, i psykiatrien og i almen praksis. Rådet repræsenterer regionens yngre læger over for andre personalegrupper, myndigheder og organisationer i regionen.

Det regionale Yngre Lægeråd i Region Hovedstaden består af:

 • et forretningsudvalg
 • regionens fællestillidsrepræsentanter
 • regionalt valgte YL-repræsentanter og deres suppleanter

Hvis du arbejder i regionen, er du velkommen til at deltage i de regionale Yngre Lægerådsmøder og dermed være med til at præge Yngre Lægers regionale arbejde.

Regionale Yngre Lægerådsmøder

Tid og sted for regionale Yngre Lægerådsmøder i 2023:

 • 24. januar
 • 23. februar
 • 13. april
 • 3. maj
 • 22. juni
 • 31. august
 • 12. oktober
 • 15. november
 • 18. december

Møderne starter kl. 16.30 og foregår i Lægeforeningens Mødecenter, Trondhjemsgade 7, kld., 2100 København Ø.