Gå til indhold

Yngre Læger mener: Behandlingsgarantien bør revideres

Behandlingsgarantien bør omlægges permanent til en differentieret behandlingsret ud fra et lægefagligt skøn. Dette vil medvirke til at mindske ulighed i sundhed samt en mere effektiv udnyttelse af ressourcer. 

Yngre Læger er enig i, at danskerne hurtigt skal i behandling, hvis de bliver ramt af sygdom. Men den fastlåste ret til behandling inden for 30 dage uden hensyntagen til den konkrete patient er ikke fagligt velbegrundet.

Firkantet ordning underkender personalets faglighed og øger ulighed i sundhed

I sin nuværende form er behandlingsgarantien for firkantet. Den er også en politisk underkendelse af den faglighed, som medarbejderne i sundhedsvæsnet ellers ville have bragt i spil for at skabe de bedste behandlingsforløb for patienter med ikke-akut sygdom.

Desuden øger den nuværende behandlingsgaranti ulighed i sundhed. Kravet om hurtig behandling af ikke-alvorlige og ikke-akutte lidelser koster ressourcer. Ressourcer, der kunne være brugt på fx ældre medicinske patienter, patienter med flere lidelser eller patienter, der ikke selv har stor sundhedskompetence.

Differentieret ret til behandling

Yngre Læger mener, at behandlingsgarantien skal fastlægges på en måde, som mindsker ulighed i sundhed og effektivt udnytter ressourcer og personalets faglighed.

Det er fornuftigt, at regeringen i juni 2023 midlertidigt forlængede behandlingsretten til 60 dage. Men ordningen bør ændres permanent.

Konkret foreslår Yngre Læger, at der indføres en differentieret ret til behandling for ikke-akutte patienter. Tidsrammen differentieres for den enkelte patient på baggrund af et lægeligt skøn.

På den måde vil det ikke være bestemte diagnoser eller bestemte typer af sygdomme, der altid har enten 30, 60 eller flere dages behandlingsgaranti. Det vil være lægen, som afgør, om den enkelte patient – uanset diagnose eller sygdom – bør behandles indenfor 30 dage for at undgå unødig smerte og forværring, eller om behandlingen kan vente lidt længere.

Yngre Læger presser på for en omlægning af behandlingsgarantien

Yngre Læger presser regeringen og Folketinget for at omlægge behandlingsgarantien. Det gør vi på møder med sundhedsministeren og sundhedsordførerne og i den offentlige debat.