Gå til indhold

Yngre Læger mener: Prioritering i sundhedsvæsnet

Yngre Læger mener, at politikerne i langt højere grad skal tage ansvar for en nødvendig prioritering i af ydelser i sundhedsvæsnet.

Regeringen vil nedsætte et tværgående nationalt prioriteringsråd, der skal sikre mest mulig sundhed for pengene. Det hilser Yngre Læger velkommen. Sundhedsvæsenet er presset, og der er hårdt brug for et politisk ansvar for at arbejde mere målrettet og præcist med prioritering.

Prioriteringsrådet skal sikre, at der arbejdes med prioritering på forskellige niveauer

Prioritering af ydelserne i sundhedsvæsenet er nødvendig. Yngre Læger bakker op om, at regeringen vil nedsætte et tværgående nationalt prioriteringsråd, der skal sikre mest mulig sundhed for pengene. Det er et politisk ansvar at forventningsafstemme med vælgerne, at prioritering er nødvendig, samt at der kan være grænser for omfang af og mulighed for behandling.

Kommissoriet bør have fokus på prioritering på flere niveauer – både i forhold til godkendelse af nye behandlinger og ny medicin og i forhold til forebyggende, sundhedsfremmende, rehabiliterende og lindrende indsatser samt i forhold til patientinddragelse.

Samtidig bør prioriteringsrådet belyse, hvad der sker, når sundhedsvæsenet er presset, og når prioritering er nødvendig i hverdagen.

Der skal være mulighed for, at fagfolk foretager de konkrete vurderinger på baggrund af et fagligt skøn.

Nationale beregningsmodeller bør udvikles

Der er behov for kvalificering af prioriteringstilgangen i det danske sundhedsvæsen – der skal fx udvikles nationale beregningsmodeller, der kan vise politikere og befolkning konsekvenserne af prioritering og ikke-prioritering.

Følg op på anbefalingerne fra Medicinrådet, Behandlingsrådet, Vælg Klogt og Etisk Råd

Der skal ske opfølgning på de behandlinger, man godkender i Medicinrådet og Behandlingsrådet. 
  
Der bør arbejdes systematisk med at sætte fokus på unødvendige behandlinger, undersøgelser og procedurer (jf. bl.a. Vælg Klogt). 

Yngre Læger presser på for bedre prioritering

Yngre Læger presser regeringen og Folketinget til at tage ansvar for at forventningsafstemme med befolkningen om den nødvendige prioritering på møder med sundhedsministeren og sundhedsordførerne og i den offentlige debat.