Gå til indhold

Yngre Lægers mening om psykiatrien

Lægemangel truer psykiatrien og patienterne. Det har Yngre Læger en mening omkring. Her på siden kan du læse Yngre Lægers mening om psykiatrien fra juni 2021.

Der er mangel på speciallæger i den regionale psykiatri i dag. Samtidig er der udsigt til, at en stor gruppe speciallæger i den regionale psykiatri går på pension, hvilket vil forværre manglen på speciallæger yderligere. Yngre Læger har allerede i 2018 påpeget problemet, idet psykiatri er et af de specialer med klart størst andel af læger i alderen over både 55 år og 65 år. Yngre Læger mener, at dimensioneringen til psykiatrien skal udvides, så den følger med tilgangen af patienter.

Undersøgelse viser, at der er en stort potentiale i at rekruttere og fastholde læger i psykiatrien

Ny undersøgelse fra Yngre Læger viser, at der er stort potentiale i at reducere frafaldet af læger i psykiatrien. Det potentiale skal arbejdsgiverne udnytte. 

Læs undersøgelsen om yngre læger i psykiatrien her

Der er et stort og akut behov for at fastholde speciallæger i psykiatrien længst muligt og sikre uddannelse af flere speciallæger – og dermed også sikre både rekruttering og fastholdelse af uddannelseslæger til psykiatrien. Det viser den nye undersøgelse fra Yngre Læger. Udover, at mange vil gå på pension viser undersøgelsen, at der er problemer med at fastholde uddannelses- og speciallægerne. Hver tredje speciallæge vil med overvejende sandsynlighed forlade den regionale psykiatri. Undersøgelsen viser, at 14 % af speciallægerne i den regionale psykiatri med 76-99% sandsynlighed vil søge beskæftigelse udenfor den regionale psykiatri indenfor de næste 3 år, mens 10 % - dvs. 1 ud af 10 speciallæger – med 100 % sikkerhed vil gøre dette. 

Yngre Læger mener, at der er behov for en række initiativer på området, da det ellers vil true patienternes behandling:

 • Dimensioneringen af antallet af læger skal udvides
  Da besættelsesprocenten (altså fordelingen mellem besatte HU-forløb og den gældende dimensionering) for psykiatri i 2020 var relativ pæne, er der plads til at dimensioneringen øges, så den følger med patientstigningen.

 • Arbejdsmiljøet skal styrkes 
  For at sikre fastholdelse af speciallæger – og styrke rekruttering og fastholdelse af uddannelseslæger – bør der arbejdes målrettet med at styrke uddannelsesmiljøet i psykiatrien endnu mere. Et godt uddannelsesmiljø forbedrer sandsynligheden for, at en yngre læge fortsætter sin karriere indenfor psykiatrien. Forbedrer man uddannelsesmiljøet med 25 procentpoint, øger man sandsynligheden for at en yngre læge fortsætter karrieren i en regionale psykiatri med 17 procentpoint. Det er altså næsten 1-1, man får ud af det, hvis man investerer i bedre uddannelsesmiljø og muligheden for faglig tilfredsstillelse i psykiatrien. For at understøtte et styrket uddannelsesmiljø, kan der som led i psykiatriplanen fx afsættes midler til lokale og regionale indsatser for at styrke og underbygge et godt uddannelsesmiljø målrettet uddannelseslægerne og et godt arbejdsmiljø for alle læger. Yngre Læger står til rådighed for aktiv udvikling af konkrete indsatser.

 • Fasthold de erfarne speciallæger
  Regionerne bør desuden tage nødvendige tiltag til at fastholde erfarne speciallæger i psykiatrien længere på arbejdsmarkedet. Det skal mindske manglen på de erfarne læger, der både skal følge egne patienter, være patientansvarlig læge for forløb med tværfaglig indsats og supervisere unge læger. Regionerne bør arbejde mere målrettet med fastholdelse, bl.a.  via tilbud om nedsat arbejdstid til læger, der nærmer sig pensionsalderen. Dette kan understøttes i den kommende psykiatriplan.

 • Invester i en national rekrutteringskampagne
  For at styrke rekrutteringen og specialets image kan desuden investeres i en national rekrutteringskampagne, ligesom man har prioriteret i forhold til almen medicin. Også dette kan hjælpes på vej i den kommende tiårsplan for psykiatrien.