Gå til indhold

Sygehussamarbejdet

Yngre Læger arbejder aktivt for at forbedre sundhedsvæsnet blandt andet gennem sygehussamarbejdet.

Via sygehussamarbejdet arbejder Yngre Læger for at øge kvaliteten i sundhedsvæsnet og forbedre vilkårene for ansatte og patienter på sygehusene.

Sygehussamarbejdet sætter fælles politisk dagsorden og samarbejder om fælles analyser og dokumentation. 

Sygehussamarbejdet består af: 

  • Yngre Læger
  • Danske Lægesekretærer i HK/Kommunal
  • FOA - Fag og Arbejde
  • Foreningen af Speciallæger
  • Sundhedskartellet
  • Jordemoderforeningen
  • Danske Fysioterapeuter
  • Ergoterapeutforeningen