Gå til indhold

Støttefunktioner til dig som FTR

Støttefunktionerne er gode at have, da det kan være med til at sikre kontinuitet i tillidsarbejdet, og her får du et overblik over, hvilke der kan være.

Du er formentlig allerede blevet anmeldt som FTR over for arbejdsgiveren. Du kan dog have gavn af at vide, hvordan man får valgt og anmeldt en suppleant for dig som FTR samt eventuelt andre FTR-funktioner, som kan være med til at bakke op om dine FTR-opgaver.

Det kan variere fra region til region, hvilke støttefunktioner, der er.

Støttefunktioner

Hvis der ikke allerede er valgt en FTR-suppleant, bør du snarest få valgt og anmeldt en suppleant. Det kan du læse om i MED-rammeaftalen/MED-håndbogens kapitel 3.

Suppleanten kan træde til ved møder og andet, hvor du er forhindret i at deltage. I vil også kunne sparre om sagerne på hospitalet, og der sikres en vis kontinuitet i FTR-arbejdet, når suppleanten løbende holdes orienteret – og måske vil være klar til at overtage FTR-posten efter dig, når du måske skal videre til et andet hospital.

Det fremgår af MED-håndbogens § 13, stk. 1, at der kan vælges en suppleant for FTR.

Ligesom det er tilfældet for FTR-posten, vælges FTR-suppleanten af og blandt TR – typisk på et Yngre Lægerådsmøde. Valget bør fremgå af dagsordenen for det pågældende Yngre Lægerådsmøde.

Det er en forudsætning, at man er medlem af Yngre Læger for at blive valgt som FTR-suppleant.

Når I har fået valgt en FTR-suppleant på et Yngre Lægerådsmøde, skal denne anmelde sig. Det gør den nyvalgte på Yngre Lægers hjemmeside under FTR-området.

Hvis du og Yngre Lægerådet mener, det kunne være nyttigt med en ekstra FTR-funktion for særlige grupper af læger, gennemføres en valgprocedure.

Du skal være opmærksom på, at du – eventuelt sammen med det regionale forretningsudvalg - bør drøfte anmeldelse af nye FTR-/TR-roller (roller som ikke fremgår af MED-håndbogen) med ledelsen, inden I gennemfører et valg. Det gælder fx for FTR 1 og 2, at de skal aftales med ledelsen.

Nogle steder har valgt at have en (F)TR for afdelingslægerne (på tværs af afdelingerne på hospitalet) eller en (F)TR for de kliniske assistenter/ph.d.-studerende.

Du kan overveje, om det vil være en god idé på din arbejdsplads for at aflaste dig som FTR.

Du skal være opmærksom på, at man mange steder ikke honorerer suppleantposterne – heller ikke FTR-suppleanten – medmindre suppleanten overtager FTR-funktionen i en længere periode.

Du skal også være opmærksom på, at der kan være helt lokale forskelle på, hvem der må supplere i hospitals-MED-udvalget, hvis du er forhindret i at deltage i et møde.

I hver region er der valgt en forperson for det regionale Yngre Lægeråd, der som oftest også er regional FTR.

Den regionale forperson vil som regel have et tæt samarbejde med FTR i regionen – både til hele gruppen og til de enkelte FTR.

Du kan finde navnet på din regionale FTR i det velkomstbrev, du modtog lige efter din anmeldelse.

Tjekliste - FTR-støttefunktioner
  • Sørg for at få valgt og anmeldt en FTR-suppleant. Det er FTR-suppleanten selv, der skal udfylde blanketten.
    Anmeld FTR-suppleant
  • Overvej om der er behov for yderligere FTR-roller som beskrevet ovenfor.
  • Få valgene sat på dagsordenen til et Yngre Lægerådsmøde.
  • Sørg for at der er en til at overtage din FTR-post, når du forlader den.