Gå til indhold

FTR: Samarbejde med TR

Et godt samarbejde med TR er alfa og omega. TR tager sig af lokale opgaver, mens du som FTR varetager de mere overordnede opgaver.

Det er vigtigt at sikre et tæt samarbejde med TR, og du har nogle få faste opgaver i forhold til dem. Som FTR skal du ikke overtage de lokale TR-opgaver, men derimod varetage de overordnede opgaver i samarbejde med dem. Du er den samlende figur for medlemmernes TR på arbejdspladsen.

FTR vælges som regel af og blandt Yngre Lægers TR’er på din arbejdsplads.

De konkrete opgaver, som centrerer sig omkring organisering og sparring, er beskrevet i MED-aftalen, som du har modtaget sammen med startpakken. Det er særligt kapitel 3, § 12, der er relevant for dig i denne sammenhæng.

Samarbejdet med TR sker på både individuelt plan og med TR som gruppe. Den individuelle sparring sker løbende – oftest i forbindelse med konkrete sager. Derudover holdes der Yngre Lægerådsmøder, hvor du mødes med alle TR og suppleanter.

Din rolle i forhold til TR

På Yngre Lægerådsmøderne på arbejdspladsen skal du sørge for at holde dine TR orienteret om, hvad der rører sig på arbejdspladsen – typisk via en orientering fra hospitals-MED-møderne og andre møder, hvor du deltager som FTR.

Du bør også holde TR orienteret om, hvad der rører sig i Yngre Lægers organisation – især i det regionale Yngre Lægeråd, som du er medlem af. Det gør du gennem referaterne fra møderne.

Et andet vigtigt formål med Yngre Lægerådsmøderne på arbejdspladsen er, at du får indsigt i, hvad der rører sig på de enkelte afdelinger.

Endelig er det på Yngre Lægerådsmøderne, at I har mulighed for at få drøftet emner af fælles interesse og lægge en strategi for, hvordan I når i mål med de ønsker, I har. Det er her, du får dit mandat fra dine kolleger til at gå til MED-udvalgs- eller andre møder. Det kan fx dreje sig om indholdet af og målet med de årlige lokallønsforhandlinger, om nybyggerier, arbejdet i akutmodtagelsen, vagtplanlægning på hospitalet, budgetter mv.

Nye TR kender ikke nødvendigvis til hele historikken om forholdene på deres afdeling, og nogle af dem har måske ikke været på TR-kursus endnu. Derfor er det vigtigt, at du påtager dig rollen som sparringspartner.

Når der vælges en ny Yngre Læger-TR på din arbejdsplads, får du automatisk besked fra Yngre Læger.

Du vil således løbende få at vide, hvordan Yngre Lægers TR-gruppe er sammensat, og du vil også kunne finde en oversigt ved at logge ind på Min Side.

Den nyvalgte TR får et velkomstbrev fra Yngre Læger. Du kan vælge også at sende en velkomsthilsen fra dig til TR, og du kan også vælge at byde nye TR velkommen på førstkommende Yngre Lægerådsmøde. På den måde får du hurtigt skabt et godt grundlag for et samarbejde mellem dig og TR.

Det er vigtigt, at alle Yngre Læger-TR’er inviteres til møderne i Yngre Lægerådet. Dette kan ske via listen fra Min Side. I nogle regioner vil det ske automatisk ved, at sekretariatet vedligeholder listerne over sammensætningen af de enkelte Yngre Lægeråd. Kontakt dit regionale sekretariat og hør hvordan praksis er i din region.