Gå til indhold

Dine vilkår som FTR

Som FTR skal du sørge for at få aftalt dine vilkår. Se her med hvem du skal indgå aftale, og hvordan du gør det.

Valg af FTR reguleres af MED-håndbogen (Kapitel 3, § 12), men selve vilkårene (tid, honorering, kontorfaciliteter mv.) skal aftales lokalt med din HR-afdeling. Umiddelbart efter din anmeldelse som FTR over for arbejdsgiveren (HR) skal du kontakte hospitalsledelsen for at få aftalt vilkårene for dit FTR-arbejde. Du kan med fordel også give din afdelingsledelse besked.

I alle regioner er der indgået aftaler om et tillæg for (honorering af) FTR-posten. Dem kan du finde på Min Side på yl.dk. Aftalerne varierer fra region til region.

Honoraret kan sammenlignes med andre lokallønsaftaler, fx vagtplanlæggertillæg, hvilket betyder, at honoraret kun dækker funktionen (“kasketten”) – ikke din tid. Det fremgår også af MED-håndbogen, at “varetagelsen af hvervet som medarbejderrepræsentant må ikke indebære indtægtstab” (§ 14, stk. 1).

MED-rammeaftalens § 14 fastslår, at du skal have den nødvendige tid til at varetage FTR-funktionen. Det kan enten være tid inden for din normale arbejdstid, eller det kan være tid, der honoreres udover din normale løn.
I nogle regioner er der indgået aftale om vilkårene for FTR’erne – men ikke i alle regioner. Tjek på Min Side eller kontakt dit regionale sekretariat.

I det omfang, der ikke findes en regional aftale, kan følgende modeller for tid mv. til løbende aktiviteter overvejes:

• Der aftales en ramme på x antal timer, fx pr. måned, til brug for en bestemt medarbejderrepræsentants virksomhed.
• Der aftales en ramme på x antal timer, fx pr. halvår, til brug for eksempelvis en gruppe medarbejderrepræsentanters virksomhed. I forbindelse med forhandlingen af vilkår skal du
også – hvis du er uddannelsessøgende læge – overveje, hvordan det vil påvirke dit uddannelsesforløb
at skulle fungere som FTR.

I forbindelse med forhandling af dine FTR-vilkår kan du også inddrage adgang til kontorfaciliteter som fx telefon, mødelokaler, PC og internet.

Tjekliste - vilkår for FTR
  • Undersøg hvad der findes af honorar-og vilkårsaftaler i din region.
  • Aftal et møde med HR.
  • Kontakt eventuelt dit regionale sekretariat for at høre nærmere om vilkårene for andre FTR i regionen.
  • Få dine vilkår på skrift.
  • Tal med din forgænger om, hvilke vilkår der giver mening i din situation.