Gå til indhold

Når du stopper som TR eller FTR - overlevering og afmeldelse

Udfyld formularen for at afmelde dig som tillidsvalgt og få gode råd til, hvordan du overdrager din viden til din afløser. Du kan også søge om penge til at dække udgifter i forbindelse med TR/FTR overleveringsmøde.

Din sidste vigtige opgave som TR eller FTR er at sikre, at de erfaringer og den viden, du har, kommer den næste tillidsrepræsentant og dine kolleger til gode. Det er en god idé at lave en overdragelsesforretning, hvor du leverer dit materiale videre til den næste og hjælper den nye TR/FTR i gang.

Det er vigtigt, at Yngre Lægers sekretariat får besked om ændringerne.

Kontinuitet i arbejdet

Sørg derfor for, at der bliver valgt en ny TR/FTR og overlever dine opgaver til din afløser. Begynd gerne i god tid, så vedkommende kan blive introduceret til opgaverne løbende.

Klæd din efterfølger ordentligt på til opgaven ved bl.a. at orientere om:

  • verserende sager på afdelingen, sygehuset, i regionen eller på arbejdspladsen
  • eksisterende lokalaftaler
  • hvor I er repræsenteret
  • relevante personer på afdelingen, sygehuset, i regionen eller på arbejdspladsen - både mod- og samarbejdspartnere plus aktive yngre læger
  • hvor du finder svar på dine spørgsmål eller får rådgivning

Herudover bør du præsentere din efterfølger for ledelsen på afdelingen og sygehuset eller på arbejdspladsen.

Yngre Læger har lavet en tjekliste, som vi opfordrer dig til at printe og gennemgå sammen med din afløser, når du fratræder som TR:

Tjekliste til overlevering af TR-rollen (WORD)

Søg penge til overleveringsmøde

Hvis du og din afløser har mulighed for at mødes på en cafe el.lign., når I skal foretage overlevering, betaler Yngre Læger 300 kr. pr. person til cafebesøget. 

Formular: Søg penge til TR/FTR overleveringsmøde

Kontakt Yngre Lægers sekretariat

Hvis din efterfølger endnu ikke er valgt, så overdrag opgaver, informationer, aftaler eller andet materiale til din suppleant eller dit regionale Yngre Lægesekretariat.

Kontakt Yngre Lægers sekretariat