Gå til indhold

Til dig som er TR for yngre læger

Som tillidsrepræsentant for dine yngre læge kolleger er du omfattet af en særlig beskyttelse og pligt.
Læs mere om dine opgaver som TR i henholdsvis regionerne, almen praksis og i staten her.

Regler og pligter for tillidsrepræsentanter

Når du er anmeldt som TR, er du omfattet af reglerne om beskyttelse mod at blive opsagt.

Som TR kan du nemlig kun blive sagt op, hvis det begrundes i tvingende årsager, og opsigelsesvarslet forlænges med 3 måneder.

Kontakt Yngre Læger, hvis det bliver aktuelt.

Som tillidsrepræsentant har du "fredspligt".

Det vil sige, at du har pligt til at overholde overenskomsten. Du må ikke selv nedlægge arbejdet ved en eventuel konflikt på arbejdspladsen eller opfordre andre til at gøre det. 

Hvis der skulle opstå overenskomststridige arbejdsnedlæggelse, har du pligt til at opfordre alle medarbejdere til at fortsætte arbejdet eller genoptage arbejdet.

Kontakt Yngre Læger, hvis det bliver aktuelt.

Når du agerer i din funktion som tillidsrepræsentant, er Yngre Læger ansvarlig for, at du overholder databeskyttelsesreglerne. 

Yngre Læger har derfor udarbejdet en TR-instruks, som du skal følge. Instruksen beskriver de væsentligste elementer i persondatareglerne i relation til tillidsrepræsentantarbejde og er samtidig en instruks til dig som tillidsrepræsentant om, hvordan du skal håndtere personoplysninger.

Instruksen gælder for Yngre Lægers tillidsrepræsentanter i regionerne, på det statslige område samt tillidsrepræsentanter i Almen Praksis og Kræftens Bekæmpelse. 

Læs mere om dine opgaver som tillidsrepræsentant

Kontakt Yngre Læger

Headset ligger på computertastatur

Sekretariatet hjælper dig med det, du har brug for som TR

Kontakt os endelig, hvis du har overenskomstmæssige spørgsmål, har brug for råd og vejledning, sparring eller en bisidder.

Ring til os på 3544 8500 eller send en mail på yl@dadl.dk.