Gå til indhold

TR-uddannelsen i staten

Er du tillidsrepræsentant for yngre læger ansat i staten, kan du her få overblik over TR-uddannelsen i staten.

Sådan er TR-uddannelsen bygget op

TR-uddannelsen for tillidsrepræsentanter og -suppleanter i staten tilbydes som et årligt internatkursus af to dages varighed.
Kurset giver dig bl.a. indsigt i:
  • de opgaver, du forventes at varetage
  • de redskaber, du har til rådighed
  • de roller, som TR-arbejdet bygger på
Du opnår kendskab til relevante aftaler/regler og håndtering af lokale problematikker. På kurset vil der, udover oplæg fra undervisere og debat i plenum, indgå gruppearbejde og øvelser. Deltagernes egne forhold og erfaringer vil indgå i undervisningen. Der vil være god mulighed for netværksdannelse.
 
Kursets indhold vil blive tilrettelagt særskilt efter deltagernes forudsætninger samt med aktuelle problemstillinger. Det vil derfor være relevant for dig fortsat at deltage på de årlige kurser, selvom du har deltaget på ét eller flere tidligere.
 
Det er en forudsætning, at du tidligere har deltaget på TR-uddannelsen i staten, for at kunne tilmeldes kursus i "Forhandlingsteknik og konflikthåndtering".
 
Deltagelse på Yngre Lægers generelle TR-uddannelse (Modul 1-2) vedrører den regionale overenskomst og er derfor ikke relevant for tillidsrepræsentanter og suppleanter i staten.

Suppler din TR-uddannelse med mere viden

Når du har deltaget på TR-uddannelsen i staten, har du mulighed for at komme på kurser i konflikthåndtering og forhandlingsteknik samt i psykisk arbejdsmiljø, trivsel og stress.
 
På konflikthåndterings- og forhandlingskurset får du viden om:
  • hvordan en konflikt opstår og kan eskalere, hvis der ikke gribes ind korrekt og i tide
  • redskaber til at håndtere og varetage den gode forhandling
På kurset om psykisk arbejdsmiljø, trivsel og stress får du viden om:
  • hvad der skaber trivsel og stress
  • din rolle i forhold til trivsel og forebyggelse af stress på individ, gruppe-, ledelses- og organisationsniveau

Fri med løn

Som tillidsrepræsentant/-suppleant har du ret til fri med sædvanlig løn, når du deltager i TR-uddannelsen.
Timerne regnes med i normtimeopgørelsen med 7,4 normaltimer pr. kursusdag.
 
Yngre Læger betaler derudover ophold og transport.

Ledige pladser og venteliste

Hvis der ikke er ledige pladser på kurset, du er interesseret i, så tilmeld dig alligevel. Der opstår jævnligt ledige pladser, som går til dem, der står på ventelisten.
 
Bliver du forhindret i at deltage, så giv sekretariatet besked så hurtigt som muligt.
 
Der er rift om pladserne, og et kursusdøgn er dyrt. Derfor bliver du kun optaget på kurset – og får et kursusbevis – hvis du deltager i hele kurset.