Gå til indhold

Motivation, feedback og læring

I disse tre videoer bliver du introduceret til en række teorier og begreber, der kendetegner det gode arbejdsmiljø. Brug videoerne som oplæg til drøftelser om jeres arbejds- og læringsmiljø på afdelingen/arbejdspladsen.

Video: Den gode feedback og læring 

Hvis man kun får feedback på det, man gør dårligt, tager man mindre læring til sig, end hvis man også får feedback på det, man gør godt.

Video: Behov og motivation 

Læringsmiljøet og arbejdsmiljøet hænger uløseligt sammen. Se her hvilke betingelser, der skal være opfyldt for at skabe et godt læringsmiljø. 

Video: Lær af dine gode erfaringer

Hvordan bliver man bedre til at håndtere de udfordringer, man møder på arbejdet? Begrebet self-efficacy omfatter tillid til egne kompetencer og tillid til egen handlekraft.