Gå til indhold

Redskaber og hjælp til at styrke arbejdsmiljøet

Som arbejdsmiljørepræsentant (AMiR) og tillidsrepræsentant (TR) kan du være med til at at styrke arbejdsmiljøet for yngre læger og dine øvrige kolleger på arbejdspladsen. Få inspiration til, hvordan I kan sætte fokus på det gode arbejdsmiljø og se, hvor I kan hente mere hjælp.

Styrk arbejdsmiljøet - inspiration til at sætte fokus på et godt arbejdsmiljø

Du kan finde massser af materiale, råd og vejledning om det psykiske arbejdsmiljø hos både Arbejdstilsynet og Branche fællesskab Arbejdsmiljø (BFA). 

Læs fx om stress, mobning, social kapital, trivsel med mere.  

Læs mere:  

Arbejdstilsynet: Om psykisk arbejdsmiljø

BFA: Godt psykisk arbejdsmiljø

 

Trivselspakke.dk er en gratis værktøjskasse, som ledere og medarbejdere på mindre og mellemstore virksomheder kan bruge til at forbedre det psykiske arbejdsmiljø.

I værktøjskassen finder I viden om, hvad psykisk arbejdsmiljø er og konkrete råd og inspiration til, hvordan I kan arbejde med det på jeres arbejdsplads.

Trivselspakken er udaarejdet af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.   

Læs mere om Trivselspakke.dk

Her finder du viden og værktøjer til at skabe et godt arbejdsmiljø, et balanceret arbejdsliv og gode vilkår for den mentale sundhed - uanset om du er ansat eller nøgleperson som fx TR eller AMiR. 

Mentalsundhed.dk 

 

 

Din arbejdsplads er forpligtet til at gennemføre en arbejdspladsvurdering - en APV - for at belyse arbejdsmiljøet.

En APV skal gennemføres minimum hvert tredje år, eller hvis der sker ændringer i arbejdet eller i den måde, arbejdet udføres på, som har betydning for arbejdsmiljøet.

Der skal også gennemføres en ny APV, hvis der sker markant stigning i sygefravær eller ændringer i andre indikatorer for arbejdsmiljø.

Husk, at I selv kan få indflydelse på, de spørgsmpål, der skal være i en del af jeres APV.  

Alt om arbejdspladsvurdering (APV) - Arbejdstilsynets hjemmeside

Brug MED-udvalget til at forbedre arbejdsmiljøet på din afdeling/arbejdsplads.

MED-udvalget består af repræsentanter for medarbejderne og ledelsen. Det er her, at medarbejderne får medindflydelse og medbestemmelse på arbejdsmiljøet. Det er f.eks. typisk MED-udvalget, der gennemfører en arbejdspladsvurdering (APV). 

Læs mere om MED-udvalg og se MED-aftale: 

Dine opgaver som TR for yngre læger ansat i regionen

Regler og retningslinjer
Se Arbejdstilsynets regler og retningslinjer for det fysiske arbejdsmiljø og de særlige regler, der gælder for hospitaler og sygehuse:  

Arbejdsilsynets hjemmeside

Støjgner på hospitalet
Mere end halvdelen af dem, der arbejder i hospitalssektoren, oplever forstyrrende støj i mere end 1/4 af arbejdstiden. Godt hver tiende medarbejder oplever høj støj.  Det viser tal fra 2018 fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA.

Læs mere om støj på hospitaler