Gå til indhold

Redskaber til at styrke arbejdsmiljøet

Yngre læger skifter ofte arbejdsplads. Det skaber en udfordring i forhold til at engagere sig i det lokale trivselsarbejde. Men med de rette redskaber kan du med en lille indsats gøre en stor forskel .

Undersøgelsen af yngre lægers arbejdsmiljø i 2019 viste, at supervision, travlhed, ensomhed og afbrydelser har stor betydning for arbejdsmiljøet. Hvis vilkårene på disse områder forbedres på din afdeling, vil I med andre ord også forbedre jeres arbejdsmiljø.

Redskaber til at styrke arbejdsmiljøet

Den bedste start er, at I sætter jer og taler om, hvad I kan gøre bedre eller bede ledelsen om at ændre.

Derfor har Yngre Lægers arbejdsmiljøudvalg lavet 4 korte oplæg, som du kan bruge til at sætte gang i en samtale om, hvordan I kan forbedre jeres arbejdsmiljø:

Afbrydelser (PowerPoint)

Afbrydelser - Flowchart - "Skal jeg afbryde mine kolleger? (PDF)

Ensomhed (PowerPoint)

Supervision (PowerPoint)

Travlhed (PowerPoint)

TR på en akutafdeling?
Er du TR på en akutafdeling, kan du kontakte Yngre Læger og bede om en workshop, som afholdes af en task-force bestående af en yngre læge og en sekretariatsmedarbejder. 
  
Formålet med workshoppen er at bidrage til at komme nogle af de særlige udfordringer, der måtte være på de respektive akutmodtagelser, til livs.
  
Task-forcen rykker ud til akutafdelinger i hele landet. Workshoppen varer 2,5-3 timer og foregår lokalt på afdelingen.
  
Kontakt
Yngre Læger for at høre, om tilbuddet er relevant for jeres akutafdeling

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljøs gratis værktøj - Trivselspakke - til et bedre psykisk arbejdsmiljø:

Læs mere om Trivselspakke

Brug MED-udvalget til at forbedre arbejdsmiljøet på din afdeling/arbejdsplads.

MED-udvalget består af repræsentanter for medarbejderne og ledelsen. Det er her, at medarbejderne får medindflydelse og medbestemmelse på arbejdsmiljøet. Det er f.eks. typisk MED-udvalget, der gennemfører en arbejdspladsvurdering (APV). 

Læs mere om MED-udvalg og se MED-aftale: 

Dine opgaver som TR for yngre læger ansat i regionen

Din arbejdsplads er forpligtet til at gennemføre en arbejdspladsvurdering - en APV - for at belyse arbejdsmiljøet.

Du kan altid bede din arbejdsmiljørepræsentant om en kopi af den seneste APV.

En APV skal gennemføres minimum hvert tredje år, eller hvis der sker ændringer i arbejdet eller i den måde, arbejdet udføres på, som har betydning for arbejdsmiljøet. Der skal også gennemføres en ny APV, hvis der sker markant stigning i sygefravær eller ændringer i andre indikatorer for arbejdsmiljø.

APV-vejledning (PDF)

APV-spørgeskema (Word-dokument)

Sammen om mental sundhed

Arbejdsmiljø - kort fortalt (PDF)
Folder udgivet af Yngre Læger og Overlægeforeningen