Gå til indhold

Redskaber til at styrke arbejdsmiljøet

Yngre læger skifter ofte arbejdsplads. Det skaber en udfordring i forhold til at engagere sig i det lokale trivselsarbejde. Men med de rette redskaber kan du med en lille indsats gøre en stor forskel .

Undersøgelsen af yngre lægers arbejdsmiljø i 2019 viste, at supervision, travlhed, ensomhed og afbrydelser har stor betydning for arbejdsmiljøet. Hvis vilkårene på disse områder forbedres på din afdeling, vil I med andre ord også forbedre jeres arbejdsmiljø.

Redskaber til at styrke arbejdsmiljøet

Er du TR eller AMiR på en akutafdeling med arbejdsmiljøproblemer, kan du kontakte Yngre Læger og få råd og konkrete anbefalinger til den dialog, der skal være med afdelingsledelsen om arbejdsmiljøet på jeres afdeling. 

Yngre Læger kan også komme på besøg på jeres afdeling, hvor vi sammen drøfter jeres konkrete udfordringer og mulige indsatser. Mødet kan være mellem jer og Yngre Læger, men også gerne sammen med afdelingsledelsen. 

Det er vigtigt at understrege, at det er ledelsens ansvar at sikre et godt arbejdsmiljø, men som medarbejderrepræsentant har du også et ansvar for at sikre en god dialog om tiltag og indsatser, der kan forbedre arbejdsmiljøet på jeres arbejdsplads. 

Hvis det er vanskeligt at komme i dialog med ledelsen, kan du kan læse mere om anvendelse af overenskomstens § 22 stk. 5 her. 

Arbejdsmiljø og overenskomstens § 22 stk. 5

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljøs gratis værktøj - Trivselspakke - til et bedre psykisk arbejdsmiljø:

Læs mere om Trivselspakke

Brug MED-udvalget til at forbedre arbejdsmiljøet på din afdeling/arbejdsplads.

MED-udvalget består af repræsentanter for medarbejderne og ledelsen. Det er her, at medarbejderne får medindflydelse og medbestemmelse på arbejdsmiljøet. Det er f.eks. typisk MED-udvalget, der gennemfører en arbejdspladsvurdering (APV). 

Læs mere om MED-udvalg og se MED-aftale: 

Dine opgaver som TR for yngre læger ansat i regionen

Din arbejdsplads er forpligtet til at gennemføre en arbejdspladsvurdering - en APV - for at belyse arbejdsmiljøet.

Du kan altid bede din arbejdsmiljørepræsentant om en kopi af den seneste APV.

En APV skal gennemføres minimum hvert tredje år, eller hvis der sker ændringer i arbejdet eller i den måde, arbejdet udføres på, som har betydning for arbejdsmiljøet. Der skal også gennemføres en ny APV, hvis der sker markant stigning i sygefravær eller ændringer i andre indikatorer for arbejdsmiljø.

APV-vejledning (PDF)

APV-spørgeskema (Word-dokument)

Sammen om mental sundhed

Arbejdsmiljø - kort fortalt (PDF)
Folder udgivet af Yngre Læger og Overlægeforeningen