Gå til indhold

Funktionstillæg for yngre læger

Funktionstillæg er et løntillæg, som du kan få for at udføre en bestemt funktion på din arbejdsplads – fx vagtplanlægger eller klinisk vejleder.

Langt de fleste steder er der, som en led i den lokale løndannelse, indgået forhåndsaftaler om et funktionstillæg for yngre læger, der varetager rollen som fx vagtplanlægger, klinisk vejleder, forskningsdynamo eller lignende.

På ”Min side” kan du finde den/de forhåndsaftale(r), som du er omfattet af. Hvis du ikke kan finde den/dem, kan du spørge din tillidsrepræsentant.

Funktionstillægget dækker selve funktionen

Funktionstillægget er ikke betaling for de timer, du bruger på at udføre funktionen – fx at lægge vagtskema eller vejlede. Funktionstillægget får du alene for at have funktionen.

Du skal honoreres for timeforbruget

De timer, du bruger på at varetage funktionen, er arbejdstid og skal honoreres som sådan.

Det vil sige, at du enten skal have tid til at udføre opgaven inden for din almindelige arbejdstid eller honoreres for de timer, du bruger på opgaven. Honoreringen kommer oveni funktionstillægget.

Lav en funktionsbeskrivelse

Når man indgår en lokalaftale om funktionstillæg, er det en god ide også at udarbejde en funktionsbeskrivelse.

Så sikrer man, at afdelingsledelsen og den/de yngre læger, der har funktionen, er enige om, hvordan funktionen skal udføres og hvilke forventninger, man kan have til hinanden.

Det kan også være en god ide at skrive i funktionsbeskrivelsen, at de timer, der bruges på funktionen, er arbejdstid, der selvfølgelig skal honoreres som alt andet arbejde.

Nedenfor kan du se et eksempel på en funktionsbeskrivelse. Eksemplet kommer dog ikke ind på honorering af de timer, der bliver brugt på opgaven.

Eksempel på funktionsbeskrivelse for en vagtplanlægger (PDF)

Funktionstillægget er midlertidigt

Hvis du har et funktionstillæg, så bortfalder det ved stillingsskift, uanset om du er ansat i region, stat eller kommune.

Funktionstillægget er i udgangspunktet en midlertidig løndel, fordi det er en belønning for en bestemt arbejdsopgave (dvs. en bestemt funktion), som du løser, indtil du skifter afdeling, funktionen bortfalder eller en anden udpeges til at løse funktionen.

Kvalifikationstillæg er derimod i udgangspunktet en varig løndel.

Kvalifikationstillæg for yngre læger