Gå til indhold

Lønforhandling: Hvornår er det muligt og hvem gør det?

Det er tillidsrepræsentanten eller fællestillidsrepræsentanten, der forhandler din og andre yngre lægers løn. Men det også muligt at påvirke sin løn som yngre læge. Læs her hvordan og hvornår.

Tillidsrepræsentanten eller fællestillidsrepræsentanten, har forhandlingsretten og forhandler din og andre yngre lægers løn.
 
Det meste af din løn er aftalt centralt, men én gang om året er der mulighed for lokallønsforhandling i både stat, kommune og region. Det er også muligt at forhandle løn ved nyansættelse og hvis din stilling ændrer sig væsentligt.

Læs mere om lokallønsforhandling

Kan jeg selv forhandle min løn?

I staten, kommuner og regioner er der ikke individuel forhandlingsret.

Det betyder, at det er din tillidsrepræsentant (TR) i stat/kommune og fællestillidsrepræsentanten (FTR) i regionen, der forhandler lønnen for dig og andre yngre læger.

Sekretariatet i Yngre Læger forhandler din løn, hvis du er ansat i staten eller i en kommune, og der er ikke en tillidsrepræsentant.  

Selvom du ikke selv kan forhandle din løn direkte, kan du dog stadig gøre noget for at påvirke dine vilkår og størrelsen på din egen løn.

Sådan kan du påvirke din løn som yngre læge

Mulighed for årlig lokallønsforhandling 

I stat, kommune og region er der adgang til én årlig lokallønsforhandling, hvis en af parterne anmoder om forhandling.

Det betyder, at det er muligt én gang om året at forhandle henholdsvis individuelle tillæg og justere eller genforhandle forhåndsaftalerne (lokal løndannelse).

Derudover er der altid forhandlingsret ved nyansættelse, og når din stilling ændrer sig væsentligt.

Kontakt da din TR eller FTR og din ledelse. 

Sådan foregår den årlige lokallønsforhandling

På de fleste arbejdspladser er der en fast procedure for den årlige lokallønsforhandling, hvor ledelsen – typisk i efteråret – indkalder til den årlige forhandling. Procedurerne er typisk fastlagt i MED, og du vil kunne finde retningslinjerne på intranettet, der hvor du arbejder.

Forhandlingerne starter med, at ledelsen anmoder de faglige organisationer, det vil sige TR i staten/kommunerne og FTR ved regionerne, om at fremsende deres forslag til tillæg. 

Forslagene til tillæg kan både være forhåndsaftalte tillæg og individuelle tillæg samt forslag om kvalifikationstillæg, funktionstillæg og resultatløn (engangsbeløb).

Samtidig kommer ledelsen med sine forslag til tillæg.

Når forslagene er udvekslet mellem de lokale parter, mødes parterne til lokallønsforhandlingen. Når der er opnået enighed, udmøntes tillæggene. 

Hvem har ret til forhandling af lokalløn ved nyansættelse? 

I staten og i kommunerne har du ret til forhandling af lokalløn ved nyansættelse. Kontakt din TR og din ledelse.

I regionerne er proceduren for at forhandle lokalløn ved nyansættelse forskellig, alt efter hvor du er i dit lægelige videreuddannelsesforløb, eller om du skal ansættes som afdelingslæge: 

  • KBU-læge: Du har ikke krav på at få din løn forhandlet, når du tiltræder en ny stilling. 
  • Introduktionsstilling, klinisk assistent eller i uklassificeret stilling: Du har ret til din løn forhandles, når du tiltræder en ny stilling.
  • Læge i hoveduddannelse: Du har ret til at få forhandlet muligheden for individuelle kvalifikationstillæg ved første ansættelse i det samlede uddannelsesforløb og igen efter 2,5 år, når du overgår til læge (trin 2). Handler det om funktionstillæg eller fx resultatløn, er der mulighed for at forhandle, når du skifter til en ny stilling i dit hoveduddannelsesforløb.
  • Afdelingslæge: Du ret til en forhandling i forbindelse med nyansættelse.

Hvem forhandler min løn ved nyansættelse?

Når du får tilbudt en ny stilling, bør du kun sige ja med forbehold for, at I kan blive enige om løn og vilkår. Du skal have en dialog med din kommende FTR eller TR om dine forventninger til løn, så FTR/TR kan forhandle på dine vegne.  

Vær opmærksom på, at du, ved tilbud om ansættelse, har ret til at få en drøftelse med nærmeste leder om dine lønvilkår i den nye stilling (medmindre du er KBU-læge). Det er vigtigt, at du bruger denne mulighed aktivt.

Kan jeg selv gøre noget for at påvirke min løn?

Ja. Selvom du ikke selv kan forhandle din løn direkte, kan du dog stadig gøre noget for at påvirke dine vilkår og størrelsen på din egen løn. 

Sådan kan du påvirke din løn som yngre læge