Gå til indhold

Sådan kan du påvirke din løn som yngre læge

Få inspiration til, hvad du selv kan gøre for at få mere i løn eller bedre vilkår i din stilling. Husk, at jo flere yngre læger der stiller krav og spørger til tillæg eller andet af værdi, jo mere pres bliver der lagt på arbejdsgiveren. Og det værste, der kan ske, er et nej.

Du har ikke individuel forhandlingsret som yngre læge ansat i staten, kommuner eller regioner. Her er det din FTR eller TR, som forhandler på dine vegne. 

Alligevel kan du selv gøre noget for at påvirke dine vilkår og størrelsen på din egen løn.

Det gælder, uanset om du er intro-læge, klinisk assistent, ansat i uklassificeret stilling, uddannelseslæge, speciallæge eller afdelingslæge.

Gode råd om lønforhandling, når du søger en ny stilling:  

 • Sig ja med forbehold
  Sig gerne ja tak til en stilling, men med et lille forbehold for, at I kan blive enige om løn og vilkår. Sig først endeligt ja, når din TR/FTR har forhandlet din løn og dine vilkår på plads.
    
 • Spørg til lønnen og stil krav
  Spørg altid til lønnen, når du bliver tilbudt en stilling. Gør gerne opmærksom på, at du forventer mere i løn eller andet af værdi - fx uddannelse. Hav gerne et lille glimt i øjet og vær parat til at fire på dine krav – det værste, der kan ske er, at du får et “nej”. 
    
 • Kontakt din kommende TR/FTR så tidligt som muligt
  Hvad prioriteres lige præcis på den arbejdsplads, hvor du sørger en stilling? Hvilke forhåndsaftaler er der allerede indgået på arbejdspladsen? Hvad er der generelt af muligheder for individuelle tillæg?
    
 • Dine særlige kompetencer
  Gør dig klart, hvad du har af særlige kompetencer, som kan være relevante for et lokallønstillæg. 
    
 • Funktioner og ansvar i stillingen
  Er der særlige funktioner og/eller særlige ansvarsområder i stillingen, som bør honoreres særligt med lokal løn?
    
 • Hvis du ikke får, hvad du håbede på
  Hvis lydhørheden hos ledelsen ikke er tilstrækkelig, kan du i stedet spørge, hvad der skal til for, at du kan få et løntillæg eller andre gode, som er relevante for dig. Du kan også vælge at arbejde for en særlig forhandlingsadgang om fx et halvt eller et helt år, eller når du opnår en særlig kvalifikation. 

Med små tilpasninger er ovennævnte råd også anvendelige, når der skal forhandles løntillæg ved de årlige lønforhandlinger, og hvis din stilling ændrer sig væsentligt.