Gå til indhold

Aftaler og vilkår for yngre læger i lægevagten

Her kan du læse om yngre læger i lægevagten samt finde gældende vilkår.

Lægevagtarbejde for yngre læger

Som Yngre Læge har du mulighed for at tage beskæftigelse ved Lægevagten. Opgaverne kan omfatte konsultation/visitation og sygebesøg (hjemmebesøg) samt undersøgelse og behandling af akut opstået sygdom. En stor del af arbejdet vil normalt bestå af telefonisk rådgivning. 

Yngre Læger har indgået en aftale med Regionernes lønnings- og takstnævn (RLTN), som regulerer dine rettigheder og forpligtelser, når du arbejder for Lægevagten.

Aftalen dækker de læger, der arbejder i 1813 i Region Hovedstaden og 1818 i Region Sjælland. Begge steder gælder aftalen hele døgnet fra den 1. juli 2023.

I Region Nordjylland, Syddanmark og Midtjylland vil aftalen løbet af 2024 træde i kraft for arbejde i lægevagten om natten, som indtil da varetages efter aftale mellem de respektive regioner og PLO.

Kort og godt om aftalen

Du vil normalt være bekendt med dine vagter mindst 4 uger forud, og du er forpligtet til at gennemføre de aftalte vagter, medmindre du bliver syg eller bliver tilsagt arbejde i regional hovedansættelse. 

Det er et krav, at du forpligter dig til at varetage minimum 2 vagter om måneder, herunder 1 natte-, weekend- eller ulempevagt

Deltagelse i lægevagten er også en del af speciallægeuddannelsen i almen medicin.

Uddannelsesvagter vil som udgangspunkt ske som led i din introduktions- eller hoveduddannelsesstilling. Vagtarbejdet tæller således med i din sædvanlige arbejdstid og skal afspadseres hos din tutor.

Vilkår efter ansættelse

Aftalen omfatter læger, der ansættes på timeløn ved Lægevagten.

Aftale for timelønnede læger ansat ved lægevagten (PDF)

Udfører du vagtarbejde som led i din ansættelse og igennem din arbejdsgivers vagtydernummer, vil det som udgangspunkt indgå som en del af dit sædvanlige arbejde og arbejdstid. Indtjeningen tilfalder din arbejdsgiver, idet du modtager løn for vagtarbejdet.

Det er dog muligt at indgå særlige aftaler om vagtarbejdet med din arbejdsgiver, herunder muligheden for at udføre vagtarbejdet i eget vagtydernummer og oppebære indtjeningen selv. I så fald udføres arbejdet uden for dit ansættelsesforhold i almen praksis.

Følgende særlige vilkår gælder for dig, der arbejder som vagtlæge med eget vagtydernummer i Region Syddanmark, Midtjylland og Nordjylland.

Læs mere om lægevagt på PLO's side

Arbejder du i Lægevagten med eget vagtydernummer i disse regioner, skal du være opmærksom på, at dette, som udgangspunkt, udføres som selvstændigt erhverv og ikke i et ansættelsesforhold.

Sygdom

I tilfælde af sygdom har du mulighed for økonomisk kompensation efter de til enhver tid gældende regler i PLO’s Administrationsudvalg. Tag fat i din vagtchef eller kontakt PLO for nærmere spørgsmål hertil.

Forsikring

Udfører du vagtarbejdet i eget vagtydernummer. er du, som udgangspunkt, selv ansvarlig for, at du er tilstrækkelig forsikringsdækket, herunder i tilfælde af sygdom eller skade.

Du er dog. som led af dit medlemskab. omfattet af Lægeforeningens lægeansvarsforsikring. Forsikringen dækker, når du udfører vagtarbejdet som bierhverv og ligeledes, når det er din hovedbeskæftigelse, forudsat at dette sker i regi af enkeltmandsvirksomhed med personlig hæftelse.

I tillæg til lægeansvarsforsikringen har Lægeforeningen ligeledes tegnet en særlig arbejdsskadeforsikring for vagtlæger. Den stiller dig som om, du var omfattet af en arbejdsgivers arbejdsskadeforsikring, og dækker i tilfælde af ulykke, mens du er på arbejde som vagtlæge, såfremt skaden skyldes arbejdets forhold eller udførelse. Det kan eksempelvis være i tilfælde af, at du kører galt på din vagt.

Forhåndsafale 1818 i Region Sjælland

Aftaler for timelønnede læger ansat ved lægevagten (1818) i Region Sjælland (PDF), undersrevet oktober 2022.

Forhåndsaftale for lægevagtsordningen (1818) i Region Sjælland (PDF)

Se vilkår og honorering for yngre læger ansat i natlægevagtordningen i Region Syddanmark. Aftalen gælder fra 1. februar 2024. 

Forhåndsaftale om natlægevagtordning - Region Syddanmark februar 2024 (PDF)

Se vilkår og honorering for yngre læger ansat i natlægevagtordningen i Region Midtjylland. Aftalen gælder fra 1. februar 2024. 

Forhåndsaftale om natlægevagtordning - Region Midtjylland februar 2024 (PDF)

Kontakt Yngre Lægers rådgivere

Tal med din tillidsrepræsentant eller kontakt Yngre Læger, hvis du har spørgsmål angående din overenskomst.

Headset ligger på computertastatur

Ring til os på 35 44 85 00

Yngre Lægers telefonrådgivning er åben:

Mandag-torsdag fra kl. 9-16

Fredag fra kl. 9-15