Gå til indhold

Hvad er en overenskomst, og hvorfor er den vigtig for dig?

Hvad får jeg i løn? Og hvad med ferie og pension? Hvor ofte kan jeg blive sendt i vagt, og hvornår får jeg overarbejdsbetaling? De spørgsmål melder sig for de fleste, der starter i et nyt job, og svaret er, at dine løn- og arbejdsvilkår er reguleret af den overenskomst, du er omfattet af. Læs mere om, hvorfor en overenskomst er vigtig for din hverdag og dit arbejdsliv.

Overenskomst giver bedre vilkår end lovgivning

En overenskomst er en aftale mellem en eller flere fagforeninger og arbejdsgiver. Aftalen fastlægger de overordnede vilkår i din ansættelse og omfatter både din løn, løn under barsel, ferie og sygdom, arbejdstid og meget mere.

Du har bedre ansættelsesvilkår, når du er ansat på en overenskomst, end hvis din arbejdsgiver blot fulgte lovgivningen. 

Som eksempel giver ferieloven ret til fem ugers ferie, mens din overenskomst sikrer dig seks ugers ferie. Og hvis du skal på barsel, har du også bedre vilkår – herunder løn under barsel – når du er dækket af en overenskomst, end hvis du kun er omfattet af lovens minimumskrav.

Arbejdstid er fastsat i overenskomsten

I din overenskomst er der også aftaler om arbejdstid, og hvor ofte du må have vagter.

Aftalerne skal sikre, at du kan have et liv ved siden af arbejdet. Som eksempel er det aftalt, at du i normpe-rioden i gennemsnit maksimalt kan have vagt hver sjette dag. 

Når du arbejder på skæve tidspunkter som for eksempel helligdage og om natten, får du tillæg, og de er – ligesom din løn – fastsat af din overenskomst.

OK24 – nyeste skud på stammen

Din overenskomst bliver fornyet hvert andet eller tredje år, hvor der er overenskomstforhandlinger mellem din fagforening, Yngre Læger, og arbejdsgiver, som for de fleste lægers vedkommende er Danske Regioner.

I marts 2024 er der indgået forlig om en ny overenskomst, som dækker perioden frem til april 2026.

Den betyder blandt andet, at din løn stiger med 5,76 procent i 2024, hvis du er læge ansat i en region.

Uddannelseslæger og ansatte i u-klassificerede stillinger i regionerne får en pensionsstigning fra 1. april 2025.

Pensionen stiger fra 17,25 til 19,36 procent, og det hop på 2,11 procent har stor betydning for pensionsopsparingen over et langt arbejdsliv som læge.

Med OK24 er der også aftalt forbedringer af barselsvilkårene.