Gå til indhold

Regionale tovholdere for afdelingslægeprojekter

Se hvem du kan kontakte for at få mere af vide om afdelingslægeprojektet.

Hver region har frikøbt en yngre læge en dag om ugen som tovholder for projekter i den pågældende region. Tovholderen er udpeget af det regionale Yngre Lægeråd.

Tovholderne indgår i samarbejdet med regionen omkring facilitering, forberedelse og gennemførelse af de lokale forsøg. Tovholderen medvirker til at koordinere og operationalisere forsøgene og virker som bindeled imellem afdelingslægerne på hospitalerne og de forskellige niveauer i Yngre Læger.

Du er altid velkommen til at kontakte din regionale tovholder, hvis du har spørgsmål om afdelingslægeprojektet. 

Kontakt tovholder for afdelingslægeprojekter i din region

Region Hovedstaden

Region Sjælland

Region Syd

Region Midt

Region Nord