Gå til indhold

Projekt: Udvikling af stillingen som afdelingslæge

Danske Regioner og Yngre Læger har igangsat et projekt om afdelingslægers faglige og opgavemæssige udvikling. Erfaringer fra afdelingslægeprojekterne i regionerne skal indgå i forberedelserne af overenskomstforhandlingerne ved OK24.

Læs om afdelingslægeprojektet

Afdelingslægerne er en vigtig figur i sygehusvæsenet

I 2022 er der ca. 3.000 afdelingslæger ansat på sygehusene, og antallet af afdelingslæger forventes at vokse yderligere i de kommende år.

Det er vigtigt, at stillingen som afdelingslæge er en attraktiv stilling med mulighed for faglig udvikling og med løn og øvrige vilkår, der afspejler den udvikling. Men hvordan gør man det?

Det er temaet for de forsøg, der skal foregå i alle 5 regioner i 2022 og 2023.