Gå til indhold

Medlemmer i Arbejdsmiljøudvalget

Se, hvem der er medlem af Arbejdsmiljøsudvalget i Yngre Læger. Du kan også finde datoer for planlagte møder samt læse referater og kommissorium for udvalget.

Mødedatoer i 2023

Møder i Yngre Lægers Arbejdsmiljøudvalg 2023:

  • 9. januar kl. 18.30-21.00 - Virtuelt
  • 30.-31. marts - Internat på Hindsgavl slot
  • 15. juni kl. 18.30-20.30 - Virtuelt
  • 21. august kl. 18.30-20.30 - Virtuelt
  • 1. november kl. 10.00-16.00 - Domus Medica med efterfølgende middag
  • 13. december kl. 18.30-20.30 - Virtuelt
Mødedatoer i 2024

Møder i Yngre Lægers Arbejdsmiljøudvalg 2024:

  • 31. januar kl. 18.30-20.30 - Virtuelt
  • 16.-17. april - Internat
  • 28. august kl. 10.00-16.00 - Domus Medica
  • 11. december kl. 18.30-20.30 - Virtuelt

Medlemmer af Arbejdsmiljøudvalget

Kasper Staghøj Sinding

Læge (trin 1)

Forperson

Send Mail

Julie Linding Bøgh Kjerulff

Udpeget af Region Midtjylland

Læge (trin 1)

Medlem

Send Mail

Mette Kjeldsgaard Jensen

Udpeget af Region Nordjylland

Læge (trin 1)

Medlem

Send Mail

Sanne Marie Thysen

Udpeget af Yngre Lægers bestyrelse

Læge (trin 1)

Medlem

Send Mail

Azadeh Asghari Birbaneh

Udpeget af Region Nordjylland

Læge (trin 2)

Medlem

Send Mail

Pernille Bendix Grønbæk Jensen

Udpeget af Region Sjælland

Læge (trin 1)

Medlem

Send Mail

Kirsten Skipper-Mortensen

Udpeget af Region Midtjylland

Læge (trin 2)

Medlem

Send Mail

Bu Youn Andersen Cho

Udpeget af Region Syddanmark

Læge (trin 1)

Medlem

Send Mail

Freia Johanne Gaspar

Udpeget af Region Hovedstaden

Læge (trin 1)

Medlem

Send Mail

Sandra Tonning

Udpeget af Region Hovedstaden

Læge (trin 1)

Medlem

Send Mail

Martin Grønberg Johansen

Sekretariat

Send Mail

Helle Varming

Sekretariat

Send Mail

Thomas Tursø-Finnich

Observatør

Send Mail

Mireille Lacroix

Almen praktiserende læge

Observatør

Send Mail

Bjarne Rønde Kristensen

Specialeansvarlig overlæge

Observatør

Send Mail

Peter Alexander Rytter Secher

Læge (trin 1)

Observatør

Send Mail