Gå til indhold

Arbejdsmiljøudvalgets kommissorium

Her kan du læse om Arbejdsmiljøudvalgets opgaver, succeskriterier og aktiviteter.

Formål

Formålet med Arbejdsmiljøudvalget er at skabe et fokus på gode løsninger på problemer i arbejdsmiljøet og på de betingelser, der ligger til grund for den gode arbejdsplads.

Udvalgets arbejde skal understøtte forbedring af yngre lægers arbejdsmiljø, så patientsikkerhed og læring får gode vilkår. Derudover skal udvalget synliggøre tiltag, der fremmer arbejdsmiljøet samt sikre løbende dialog om de arbejdsmiljømæssige udfordringer, der kræver handling. 

Udvalgets opgaver udspringer af de behov, Yngre Læger afdækker i kontakten med medlemmerne fx ved de regionale Yngre Læger-møder, via henvendelser til medlemsservice, karriererådgivning, ved kurser, sociale medier, ved kvalitative og kvantitative undersøgelser eller ved henvendelser fra tillidsrepræsentanter (TR) eller arbejdsmiljørepræsentanter (AMR). 

Arbejdsmiljøudvalget skal arbejde med at konkretisere og operationalisere løsninger på kendte problemstillinger og kortlægge behov for analyser af problemstillinger, hvis fulde udstrækning ikke er afdækket.

Udvalget skal sikre AMR og TR let brugbare redskaber til arbejdet med at forbedre arbejdsmiljøet. 

Succeskriterier

  • at synliggøre spektret af arbejdsmiljømæssige problemstillinger overfor medlemmerne for dermed at synliggøre vigtigheden af et godt arbejdsmiljø
  • at sikre konneks mellem arbejdet centralt og det regionale/lokale arbejde
  • at give medlemmer redskaber til at tage del i arbejdet med at forbedre arbejdsmiljøet, herunder TR'er og AMR.
  • at få udviklet let anvendelige redskaber til brug på afdelinger, og at disse bliver efterspurgt og brugt
  • at skabe formidling af gode arbejdsmiljømæssige tiltag som problemstillinger i Ugeskriftet for Læger eller andre medier

Organisering

Arbejdsmiljøudvalget består af en forperson fra bestyrelsen og yderligere et medlem fra bestyrelsen, plus 1-2 medlemmer fra hver region (inkl. staten), en repræsentant fra GYL og en observatør fra FAS. Udvalget tilbyder også PLO og FADL en observatør-post.

Mødestruktur og frekvens

Udvalget holder ca. 2-3 heldagsmøder pr. år evt. suppleret med 1-2 aftenmøder, 1 internat og virtuel aktivitet mellem de fysiske møder.

Driftsopgaver

  • Afdække indsatsområder – med udgangspunkt i arbejdsmiljøundersøgelsernes emner
  • Løbende kontakt til de regionale forretningsudvalg
  • Kommunikation til medlemmer, TR og AMR