Gå til indhold

Medlemmer af Overenskomstudvalget

Se, hvem der er medlem af Overenskomstudvalget i Yngre Læger. Du kan også finde datoer for planlagte møder samt læse referater og kommissorium for udvalget.

Mødedatoer 2024

Møder i Yngre Lægers Overenskomstudvalg 2024:

  • 18. januar 2024 kl. 12:00-17:00 + middag - Domus Medica
  • 20. februar kl. 19.00-21.00 - virtuelt
  • 21. marts kl. 10.00-16.00 - Domus Medica
  • 16. maj kl. 19.00-21.00 - virtuelt
  • 11. juni kl. 11.00-17.00 + middag - Domus Medica
  • 10. september kl. 19.00-21.00 - virtuelt
  • 23. oktober kl. 10.00-16.00 - Domus Medica
  • 3. december kl. 19.00-21.00 - virtuelt

Møder i Yngre Lægers Overenskomstudvalg 2025:

  • 23. januar kl. 11.00-17.00 + middag -Domus Medica

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til OK-udvalgets arbejde, er du velkommen til at kontakte Søren Niemi Helsø på snh.ylbest@dadl.dk.  

Medlemmer af Overenskomstudvalget

Tue Kruse Rasmussen

Forperson

Afdelingslæge

Send Mail
 

Spogmai Zadran

Medlem

Læge (trin 1)

Send Mail
 

Maria Birgitte Zimmer Søndermølle

Udpeget af Region Nordjylland

Medlem

Læge (trin 1)

Send Mail
 

Johannes David Füchtbauer

Udpeget af Region Syddanmark

Medlem

Klinisk assistent/Ph.d.

Send Mail
 

Andrea Maier

Udpeget af Region Hovedstaden

Medlem

KBU i almen praksis - Læge (trin 1)

Send Mail
 

Lasse Mosegaard Schmidt

Udpeget af Region Hovedstaden

Medlem

Afdelingslæge

Send Mail
 

Lillian Wedel Svendsen

Udpeget af Region Sjælland

Medlem

Læge (trin 1)

Send Mail
 

Jakob Nørgaard Henriksen

Udpeget af Region Midtjylland

Medlem

Afdelingslæge

Send Mail
 

Abd Al Bari Ahmed

Udpeget af Region Sjælland

Medlem

Læge (trin 1)

Send Mail
 

Jesper Johansen Meisner

Sekretariat

Send Mail
 

Søren Salebjerg

Sekretariat

Send Mail
 

Mette Kriegel Skovrup

Sekretariat

Send Mail
 

Sara Villanueva Dalbøl

Udpeget af FADL

Observatør

Send Mail
 

Niels Juul

Udpeget af Overlægeforeningen

Observatør

Ledende overlæge

Send Mail
 

Mireille Lacroix

Udpeget af PLO

Observatør

Almen praktiserende læge

Send Mail
 

Victor Hagenau Hejgaard Sørensen

Observatør

KBU - Læge (trin 1)

Send Mail
 

Overenskomstforhandlinger

Læger holder frokostmøde på hospital.

OK24 - følg med i overenskomstforhandlingerne

En overenskomst er en aftale mellem lønmodtagere og arbejdsgivere om de ansattes løn, arbejdstid, barsel og pension.

Overenskomsten for yngre læger skal forhandles primo 2024.

Følg med på temasiden ok24.yl.dk, hvor du blandt andet kan se, hvad der sker hvornår i løbet af perioden.