Gå til indhold

Overenskomstudvalgets kommissorium

Her kan du læse om Overenskomstudvalgets opgaver, succeskriterier og aktiviteter.

Baggrund

Overenskomst- og aftaleforhold er en af de væsentligste opgaver for Yngre Læger, og udvalget bidrager gennem sit arbejde både i forbindelse med overenskomstforhandlingerne og i forbindelse med forhandlinger om lokale problemstillinger. 

Formål

Udvalgets opgave i forbindelse med overenskomstforhandlingerne er at deltage i behandlingen af overenskomstkrav, løbende at drøfte forhandlingssituationen samt at fungere som baggrundsgruppe for Forhandlingsdelegationen. 

I overenskomstperioden arbejdes løbende med tematisk drøftelse af enten mere overordnede emner, eller emner udsprunget af aktuelle sager.

Udvalget arbejder derudover med at udvikle konkrete værktøjer til både medlemmer og tillidsrepræsentanter samt med at skabe opmærksomhed om - og kendskab til - væsentlige overenskomstmæssige forhold for yngre læger, hvad enten de er ansat i regioner, i staten, i kommuner eller på det private arbejdsmarked. 

Succeskriterier

Som baggrundsgruppe for Forhandlingsdelegationen er kriteriet at være en nuanceret og konstruktiv sparringspartner i forbindelse med overenskomstforhandlingerne. Udvalget skal i den forbindelse kunne bidrage med en helhedsvurdering af de afledte økonomiske og arbejdsmiljømæssige konsekvenser ved forskellige forslag.

Derudover er det et kriterium at komme med input på et højt kvalitetsniveau i behandlingen af løbende sager af overenskomstmæssig karakter. Og endelig er det et succeskriterium at være i løbende gensidig dialog med de regionale forretningsudvalg for at sikre, at der, lokalt såvel som centralt, er kendskab til de nyeste og mest principielle sager på overenskomstområdet.

Planlagte aktiviteter

Projekt ”Vær på vagt”:

Nye KBU-læger kender ofte ikke til overenskomstens regler om arbejdstilrettelæggelse og kan have svært ved at finde ud af, hvad de skal være opmærksomme på og hvornår. Udvalget er i færd med at producere en folder, som med enkle midler forklarer, hvad man skal være opmærksom på, når man modtager sin vagtplan, sin lønseddel og når en normperiode er slut.

Organisering

Udvalget består af en forperson valgt direkte af repræsentantskabet og yderligere 1 bestyrelsesmedlem, 2 medlemmer fra hver region, 1 medlem fra staten samt observatører fra FAS, PLO og FADL.

Mødestruktur og frekvens

Udvalget holder årligt 6-8 møder, enten som heldagsmøder, aftenmøder eller internatmøder.

Driftsopgaver

  • Udvalget behandler løbende sager af overenskomst- og aftalemæssig karakter.
  • Udvalget er i forbindelse med overenskomstforhandlingerne sparringspartner for Forhandlingsdelegationen før, under og efter forhandlingerne.
  • Udvalget sikrer løbende information til og fra de regionale forretningsudvalg.
  • Kommunikation til medlemmer og TR om overenskomstforhold.