Gå til indhold

Yngre Læger mener: Dimensionering og rekruttering

Yngre Læger mener, at Sundhedsstyrelsen skal øge dimensioneringen af hoveduddannelsesforløb, og at regionerne skal føre en mere aktiv rekrutteringspolitik for at sikre lægedækning.

Alle læger skal kunne blive speciallæger – og der mangler speciallæger i det danske sundhedsvæsen. 
Derfor mener Ynger Læger, at dimensioneringen af hoveduddannelsesforløb skal øges. Og lægedækningen skal sikres via en aktiv rekrutteringsindsats fra arbejdsgiverne, hvilket desværre sker alt for sjældent i dag. 

Øget dimensionering vil øge kapacitet og produktivitet

Øget behandlingskapacitet og produktivitet i sundhedsvæsnet opnås hurtigst og bedst via flere speciallæger. En speciallæge har langt højere produktivitet end en ikke-speciallæge og er afgørende for at løse kapacitetsudfordringerne. 

En øget dimensionering slår desuden umiddelbart ud i øget kapacitet i form af flere hoveduddannelseslæger, som også har højere kapacitet og produktivitet end en ikke-videreuddannet læge.

Regeringen har sat som mål at skabe større kapacitet i sundhedsvæsnet, for derved at nedbringe ventelisterne og sikre bedre overholdelse af udrednings- og behandlingsgarantierne. Men i dag uddannes der langt færre speciallæger, end der er behov for, fordi politikerne fejlagtigt har antaget, at der ad den vej skabes et nyttigt pres på lægerne for at søge stillinger i trængte specialer og geografiske områder. 

Men dette virker ikke – det vidner de fortsatte store lægedækningsproblemer tydeligt om.

Behov for en aktiv rekrutteringspolitik

Lægedækning skal løses ved en aktiv rekrutteringspolitik – og potentialet er stort. Regionerne bør aktivt og systematisk række ud til lægerne og have dialog om karriereveje og mulighederne ved at tage ansættelse i trængte specialer og geografiske områder. Det giver holdbare løsninger, tilfredse læger og kvalitet for patienterne. 

En undersøgelse blandt Yngre Lægers medlemmer viser, at kun ca. 20 pct. af lægerne oplever at blive forsøgt rekrutteret til trængte geografier eller specialer . Af de læger, som er forsøgt rekrutteret, ender hver tredje med at søge den pågældende stilling i et geografisk trængt område eller i et trængt speciale.

En aktiv arbejdsgiverpolitik virker altså – men bliver meget sjældent anvendt i dag. 

Fakta om rekruttering
  • Kun hver femte læge har oplevet at blive forsøgt rekrutteret til et lægedækningstruet område. Blandt speciallægerne er tallet 31 %.
  • Hver tredje ender med at søge stillingen, hvis arbejdsgiveren rækker ud. Der er altså et stort uudnyttet potentiale for arbejdsgiverne her til at sikre lægedækningen. 

Yngre Lægers medlemsundersøgelse om rekruttering - 2023 (PDF)

Yngre Læger presser Sundhedsstyrelsen og regionerne 

Yngre Læger presser Sundhedsstyrelsen og regionerne for at øge dimensioneringen og styrke rekrutteringen via gentagne henvendelser – også til ministeren – debatindlæg og offentlig kritik, høringssvar samt analyser, der støtter argumentationen.

Data fra den aktuelle rekrutteringsundersøgelse er efter aftale med sundhedsminister Sophie Løhde afleveret til Sundhedsstrukturkommissionen, så de kan indgå i kommissionens analyser og anbefalinger.   

Læs mere om Sundhedsstrukturkommissionen