Gå til indhold

Yngre Læger mener: Inklusion af LGBT+ patienter

Et stort antal videnskabelige undersøgelser har i de senere år peget på markante trivsels- og sundhedsudfordringer hos LGBT+ patienter. Yngre Læger arbejder for bedre inklusion af denne patientgruppe.

Mange LGBT+ personer oplever, at der mangler respekt og værdighed, når de behandles i sundhedsvæsenet. Og mange frygter derfor mødet med sundhedsvæsenet. 

Danske og internationale videnskabelige undersøgelser peger på markante trivsels- og sundhedsudfordringer blandt LGBT+ personer. Det gælder både inden for somatisk, mental, social og seksuel sundhed.

LGBT+- personer bør mødes med bedre inklusion og større viden fra sundhedsvæsenet

Mange læger kan blive bedre til at møde LGBT+ patienter, både i almen praksis og på sygehusene. Man kan ikke gå ud fra, at en kvindelig patient på 35 er heteroseksuel og har børn og mand derhjemme.

I stedet bør man spørge mere åbent ind til patientens livssituation og dermed være med til at sikre, at alle patienter oplever sundhedsvæsenet som et trygt og sikkert sted at være. 

Det kræver mere faglig opmærksomhed i hverdagen, for hvis man ikke er bevidst inkluderende, risikerer man nemt at blive ubevidst ekskluderende.  

Deltagelse i Copenhagen Pride

Hver år deltager Yngre Læger via Lægeforeningen i Copenhagen Pride. Ved vores deltagelse i Copenhagen Pride er vi med til at markere over for befolkningen, vores medlemmer og andre kolleger i sundhedssystemet, at vi som yngre læger er imod enhver form for diskrimination på grund af seksualitet og kønsidentitet.