Gå til indhold

Lægedækning i almen praksis

Manglen på alment praktiserende læger over hele landet er et alvorligt problem. Derfor er det vigtigt at finde løsninger.
Yngre Læger bidrager konstruktivt til at finde og implementere gode løsninger – både for læger og patienter.

Regeringen har allerede taget et stort skridt hen i mod at løse problemet med ekstra 100 hoveduddannelsesforløb i almen medicin fordelt med 50 forløb i 2020 og 50 forløb i 2021.

Dimensioneringen bør øges yderligere. Derudover bør man tage en række andre initiativer for at styrke behandlingskapaciteten i PLO-klinikkerne, herunder fastholde ældre alment praktiserende læger længere tid i arbejde, inden de går på pension, tiltrække speciallæger i almen medicin fra hospitalerne til PLO-praksis og ansætte andet klinikpersonale end læger i klinikkerne.

Yngre Læger har kæmpet mod tjenestepligt - og kampen er lykkedes

Regeringen har i udspillet 'Tættere på II' fra oktober 2021 endeligt droppet forslaget om en tjenestepligt. I stedet forslås en omlægning af hoveduddannelsen i almen medicin, som Yngre Læger nu følger tæt, samt en støtte til alternative klinikformer - regions- og licensklinikker, hvilket Yngre Læger støtter.