Gå til indhold

Patientansvarlig læge (PAL)

Yngre Læger har siden 2014 arbejdet aktivt for, at alle patienter får tilknyttet én læge, som har ansvar for det samlede behandlingsforløb: En patientansvarlig læge (PAL).

I en stor medlemsundersøgelse, foretaget af Yngre Læger og Overlægeforeningen definerede cirka 46% af de deltagende overlæger og 45% af de deltagende yngre læger sig som patientansvarlig læge (PAL).

Undersøgelsen viste, at særligt speciallæger oplever, at:

  • lægerne på deres afdeling gerne vil varetage funktionen som PAL.
  • PAL bidrager til, at de finder deres arbejdsdag fagligt tilfredsstillende.
  • At PAL bidrager til, at patienterne på deres afdeling får et sammenhængende behandlingsforløb og er tilfredse med deres behandlingsforløb.

Samtidig oplever speciallægerne, at der:

  • Kun i lav eller meget lav grad tages højde for funktionen som i vagtplanlægningen på deres afdeling. 
  • Kun i meget lav/lav grad er afsat de nødvendige ressourcer til arbejdet med patientansvarlig læge (PAL).

Det mener Yngre Læger om den patientansvarlige læge

Selvom Yngre Læger har arbejdet med Patientansvarlig Læge (PAL) i snart ti år – er der stadig lang vej igen.

Yngre Læger vil gerne involveres aktivt i de konkrete processer i regionerne, på sygehusene og på de enkelte afdelinger med at indføre PAL

Den lokale implementering skal ligge indenfor rammerne af den nationale aftale, som vi som fagforening var med til udforme i 2016.

Det er især overlæger og speciallæger, der kan varetage rollen som PAL, men yngre læger sidst i hoveduddannelsen vil også naturligt kunne/skal bringes i spil som PAL.

Yngre Læger mener også, at det kun er læger, der kan varetage rollen som PAL - ikke fx psykologer eller sygeplejersker.  

Endelig er det er vigtigt, at rollen som PAL integreres i den lægelige videreuddannelse, så alle yngre læger kompetenceudvikles til at kunne udfylde rollen. 

Det gør vi 

Sammen med Sundheds- og Ældreministeriet, Danske Regioner, Danske Patienter
Kræftens Bekæmpelse, Foreningen af Speciallæger og Dansk Sygeplejeråd sidder Yngre Læger i den nationale styregruppe for PAL.

Den national styregruppe arbejder aktivt for, at alle patienter får tilknyttet én læge, som har ansvar for det samlede behandlingsforløb: Nemlig en patientansvarlig læge.