Gå til indhold

Yngre Læger mener: Vælg Klogt

Yngre Læger samarbejder med Vælg Klogt organisationen i Danmark, da vi mener, at det er nødvendigt at prioritere ressourcerne i sundhedsvæsenet og udvikle anbefalinger til, hvilke undersøgelser og behandlinger, man bør undgå.

Vælg Klogt i Danmark er sat i verden for at gøre noget ved spild og unødvendig behandling i det danske sundhedsvæsen. Yngre Læger uddanner ambassadører i Vælg Klogt og samarbejder med Vælg Klogt-organisationen om udbredelsen af metoden i det danske sundhedsvæsen.
 
Der er solid evidens for, at dette både giver tryghed for patienten og bedre behandlingsresultater.
Internationale undersøgelser viser også, at op mod som 20 pct. af alle procedurer og behandlinger i det danske sundhedsvæsen er spild – og i værste fald skadeligt for patienter. Dét kan gøres bedre ved at vælge klogt.

Yngre Læger arbejder for at skabe de nødvendige forandringer, således at overbehandlinger og ikke nødvendige undersøgelser begrænses mest muligt. 

Yngre Læger samarbejder med Vælg Klogt-organisationen

Vælg Klogt er den danske udgave af det internationale paradigme Choosing Wisely – en solid, evidensbaseret indsats for at nedbringe unødig behandling af patienter til gavn for kvalitet og arbejdsmiljø

Den danske Vælg Klogt-organisation er et samarbejde mellem Danske Patienter og De Lægevidenskabelige Selskaber. De to parter arbejder sammen om at minimere unødvendige behandlinger og undersøgelser i sundhedsvæsenet.

Yngre Læger udbyder i samarbejde med 'Vælg Klogt' sekretariatet webinarer for yngre læger om kloge valg i sundhedsvæsnet og vi opfordrer vores medlemmer til at abonnere på nyheder og viden fra arbejdet med den danske Vælg Klogt-indsats.

På webinarerne præsenteres vores medlemmer for konkrete ideer og inspiration til, hvad man kan gå hjem og gøre i egen afdeling, samt hvordan man som ambassadør kan være med til at udbrede metoden.