Gå til indhold

FTR: Fysisk arbejdsmiljø

Som FTR kan du blive inddraget, hvis der er udfordringer med det fysiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen.

Det fysiske arbejdsmiljø er helt centralt for, at læger kan udføre deres arbejde sikkert og sundhedsmæssigt forsvarligt.

Det er ledelsen, der har ansvaret for arbejdsmiljøet – også det fysiske.

Problemer med det fysiske arbejdsmiljø skal først og fremmest løses lokalt i afdelingen af TR og AMIR, men du vil som FTR kunne blive involveret.

Dette vil være tilfældet, når I skal drøfte fælles retningslinjer og tiltag på hospitalsniveau, og når en TR henvender sig til dig med henblik på sparring om en konkret situation.

Udfordringer med fysisk arbejdsmiljø kan være
  • Uhensigtsmæssige arbejdsstillinger.
  • Beskyttelse mod kemi og stråling.
  • Infektionsrisiko.
  • Stik- og skæreskader.
  • Støj.
  • Mangelfulde vagtværelser.
  • Dårlige kontorforhold.
  • Dårligt indeklima.
  • Adgang til rent arbejdstøj.

Sådan gør du som FTR

Støj og forstyrrelser er ofte et problem i akutmodtagelserne, og her kan du blive involveret som FTR, fordi man måske ikke har egen TR i akutmodtagelsen.

Vær opmærksom på arbejdspladsens egne instrukser. Hospitalerne vil ofte have egne fysio- og ergoterapeuter ansat, som du kan foreslå at bringe i spil.

Det vil være relevant at se på, om det fysiske arbejdsmiljø angives som et problem i jeres APV’er og i de løbende trivselsmålinger.

Endelig kan det være vigtigt at indtænke det fysiske arbejdsmiljø i forbindelse med nybyggerier, flytning af afdelinger mv. Er der fx mulighed for at føre fortrolige samtaler og for at arbejde koncentreret?

Hvis du/TR/AMIR behandler problemer, der relaterer sig til en enkeltperson, skal I altid sikre jer personens samtykke til de skridt, I tager. Husk også tavshedspligten.

Ved konkrete sager bør lægen overveje, om der er grundlag for at anmelde en arbejdsskade. Fx bør smitte med COVID-19 anmeldes som en arbejdsskade.

Husk at være opmærksom på, at der kan være et overlappende element til andre faggruppers fysiske arbejdsmiljø, idet de fysiske rammer på sygehuset i høj grad deles med andre faggrupper.

Husk også at sikre de fysiske forhold for dig og TR, så I har passende faciliteter til at varetage opgaven.

Se MED-håndbogen, bilag 9 og de regionale/lokale aftaler om kravene til jeres forhold.

Pausekultur og overholdelse af hviletider kunne være eksempler på emner, som også er vigtige for det fysiske arbejdsmiljø, og som kunne være relevante at drøfte på Yngre Lægerådsmøderne.

Problemet løftes typisk i arbejdsmiljøorganisationen – primært på afdelingsniveau - så ledelsen kan udbedre forholdene og bringe dem i orden.