Gå til indhold

FTR: Graviditet og amning

Som FTR kan du blive inddraget i de særlige hensyn, der ofte skal tages for gravide og ammende kollegaer. Her er samlet inspiration til, hvad du kan gøre, hvis du bliver inddraget.

Gravide og ammende har ofte behov for skånehensyn i arbejdet af hensyn til den gravides og barnets sundhed.

Som oftest vil disse forhold blive varetaget af den lokale TR/AMIR, men der vil også være situationer, hvor du som FTR inddrages – fx hvis man skal drøfte hospitalets overordnede politik på området, eller hvis TR kontakter dig for sparring.

Reglerne er dog komplicerede, og vi anbefaler, at du eller TR kontakter Yngre Læger, hvis I står i en situation, hvor en kollega fx skal fritages for vagt. Kontakt Yngre Lægers sekretariat på 35 44 85 00.

I skal være opmærksomme på at rette en særlig opmærksomhed på vagttunge afdelinger, fysisk belastning, afdelinger med stråling mv. (radiologi, onkologi mv.), kemiske eller smitsomme påvirkninger.

Derudover bør hensynet til gravide kollegaer også jævnligt være et punkt på dagsordenen for jeres Yngre Lægerådsmøder.

Sådan gør du som FTR

Gør TR og lægen opmærksom på, at der skal tages særlige arbejdsmiljømæssige hensyn til gravide og ammende – fx på Yngre Lægerådsmøderne og i en-til-en-sparringen med Yngre Læger-TR’erne på din arbejdsplads.

Det er en god idé at opfordre den gravide til at gøre ledelsen opmærksom på, at/hvis vedkommende har brug for, at der bliver taget særlige hensyn.

Den gravide eller ammende læges arbejde tilrettelægges sådan, at det er sundt og sikkert for vedkommende og barnet. Denne opgave ligger i den enkelte afdeling.

På hospitalsniveau skal det sikres, at hospitalet har en politik på området – en politik som følges og overholdes.

Vær opmærksom på at der på nogle områder er overladt et vist skøn til arbejdsgiver. Er du eller den gravide ikke enig i arbejdsgivers fortolkning, så kontakt Yngre Læger. Lægen skal dog rette sig efter arbejdsgivers anvisning, indtil uenigheden er løst.