Gå til indhold

FTR: Lokal løndannelse

Få overblik over, hvordan du gør som FTR i forbindelse med lokal løndannelse.

Lokal løndannelse er en del af Yngre Lægers overenskomst, og i de fleste regioner er du som FTR en central figur i processen omkring lokallønsforhandlingerne – på hospitalsniveau eller på afdelingsniveau.

Lokalløn forhandles ved:

 • Nyansættelser (dog ikke KBU).
 • Nye funktioner/kvalifikationer.
 • De årlige lokallønsforhandlinger.

Der er store regionale forskelle på, hvordan man har valgt at tilrettelægge forhandlingerne.

Nogle steder forhandles regionalt, andre på hospitalsniveau og måske endda på afdelings-/centerniveau. 

Ved lokallønsforhandlingerne kan der forhandles om forhåndsaftaler, en generel aftale for en gruppe, eller individuelle tillæg, som kun gælder for den pågældende.

Begge kan være tidsbegrænsede, varige eller engangstillæg.

Tillæggene gives for en funktion eller en kvalifikation og i nogle tilfælde som resultatløn.

Læs mere om lokalløn

Sådan gør du

 • Tjek lokal procedure for forhandling.
 • Meld dig til Yngre Lægers forhandlingskursus.
 • Drøft ønsker og krav på et Yngre Lægerådsmøde på hospitalet (hvad har hospitals-MED drøftet) og få gode ideer fra andre afdelinger.
 • Få indflydelse gennem MED-systemet (forhandlingen foregår ikke i MED-systemet, men rammerne for forhandling drøftes der).
 • Spørg HR eller lokalt i afdelingen hvordan lokallønstillæg er blevet givet de seneste år (er det nogle andre faggrupper end læger, der er tilgodeset?).
 • Få et overblik over hvilke tillæg der gives på hospitalet (lønoversigten fra HR, intranet, Yngre Læger-aftaleregister).

Find aftalerne på Min Side

Inden du skriver under på en aftale, skal du være opmærksom på, at det de fleste steder er FTR, der har aftaleretten, det vil sige retten til at underskrive lokallønsaftalerne. Den ligger normalt ikke hos den enkelte TR.

Tjekliste - aftalens indhold
 • Er det tydeligt beskrevet, hvad der skal til, for at tillægget udløses?
 • Er det tydeligt beskrevet, hvem der er omfattet af tillægget?
 • Tillæggets størrelse skal være angivet i grundbeløb. Der vil typisk stå “grundbeløb niveau 31.3.2018”. Det betyder, at beløbet automatisk reguleres i takt med lønregulering.
 • Tillæg, der angives uden grundbeløb, er uregulerede. Det betyder, at det mister værdi, når lønnen i øvrigt udvikler sig.
 • Er tillægget pensionsgivende?
 • Reduceres tillægget, hvis beskæftigelsesgraden er deltid?
 • Hvornår træder aftalen i kraft? Med tilbagevirkende kraft? Opsigelsesvarsel? Udløbsdato? (normalt ikke længere end til overenskomstens udløb).

 

Tjekliste - de årlige forhandlinger
 • Sørg for at afklare dit forhandlings- og aftalemandat.
 • Søg indflydelse på rammerne for forhandlingerne på dit hospital via hospitals-MED-udvalget.
 • Drøft rammer for og ønsker til indholdet af de årlige forhandlinger med dine TR-kolleger på et Yngre Lægerådsmøde (dit mandat til forhandlingerne).
 • Sørg for, at du har tjek på allerede eksisterende aftaler, lønsum, eventuelt overordnede temaer for årets forhandlinger mv. inden du går i gang med forhandlingerne.