Gå til indhold

FTR: Regler og råd om ferie

Læs her de tre mest almindelige problemstillinger omkring ferie og få råd til, hvad du som FTR for Yngre Læger kan gøre.

Læger er omfattet af den generelle ferieaftale fra Forhandlingsfællesskabet og Danske Regioner.

Det er din opgave som FTR at hjælpe dine kollegaer, når der opstår problemer i forbindelse med ferieafholdelse – eventuelt med bistand fra Yngre Læger.

Ferieplanerne kommer alt for sent

Ifølge ferieaftalen skal ledelsen så vidt muligt tage hensyn til, hvornår den ansatte ønsker at holde ferie. I sidste ende er det dog arbejdsgiveren, der bestemmer, hvornår den ansatte kan holde ferie.

Man har ret til fem ugers ferie samt den såkaldte 6. ferieuge, hvor der gælder nogle særlige regler.

Man har ret til at få tre ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj til 30. september (hovedferien), og restferien skal gives som hele uger, hvis det ønskes.

Du skal være opmærksom på, at din kollega ikke kan varsle ferie. Det skal aftales.

Den enkelte kan ønske ferie, men det kræver en aftale for, at man kan være sikker på, at ferien kan holdes.

Sådan gør du som FTR

På et Yngre Lægerådsmøde i foråret skal du minde TR om, at de skal aftale med ledelserne, hvornår ferieønsker skal indsendes, og hvornår ferieplanen kan forventes færdiglagt.

Du kan også tage punktet Ferieplanlægning op på et MED-udvalgsmøde. Måske er der allerede lokale aftaler for planlægningen.

Planlagt ferie inddrages

Ledelsen kan ikke ændre i den aftalte ferieplan.

Ledelsen kan bestemme, hvornår den ansatte skal holde ferie og skal varsle hovedferien med tre måneder og restferien med en måned.

Arbejdsgiveren kan kun inddrage en allerede fastlagt ferie, hvis væsentlige og uberegnelige driftshensyn gør sig gældende. Der skal rigtig meget til.

Bliver ferien inddraget, skal den ansatte have erstattet et eventuelt økonomisk tab som følge af ændringen, fx afbestilling af rejse eller sommerhus.

Sådan gør du som FTR

Du skal kontakte ledelsen og henvise til ferieaftalen, hvor reglerne står beskrevet.

Hjælper dette ikke, må du kontakte Yngre Lægers sekretariat.

Sygdom i forbindelse med ferie

Hvis man bliver syg, før man starter sin ferie, har man ret til at få ferien suspenderet.

Hvis man melder sig syg og bliver rask i den suspenderede ferie, kan man holde den resterende del af ferien eller starte på arbejde.

Bliver man syg, efter at ferien er startet, har man ret til erstatningsferie under visse betingelser.

Den syge læge skal kontakte sin ledelse hurtigst muligt. Sygdommen skal kunne dokumenteres ved lægeerklæring.

Sådan gør du som FTR

Henvis til ferieaftalen.

Du kan også sørge for, at ledelsen melder ud i forbindelse med ferieplanlægningen, hvordan dine kollegaer skal forholde sig ved sygdom.