Gå til indhold

FTR: Regler og råd om løn

Læs her de mest almindelige problemstillinger omkring løn og få råd til, hvad du som FTR for Yngre Læger kan gøre.

Lægers lønsedler er ikke lette at gennemskue, og man kan nemt komme i tvivl, om man får den rigtige løn og de rigtige tillæg.

Spørgsmålene vil ofte være, om man får for lidt i løn eller måske for meget, og om man får det rigtige tillæg, fx tillæg for gennemført første år af speciallægeuddannelsen, speciallægetillæg, lokale løntillæg mv.

Det er ikke din opgave som FTR at gennemgå medlemmernes individuelle lønsedler.

Medlemmerne må som udgangspunkt selv kontakte lønafdelingen eller TR.

Din opgave er at have styr på de overordnede lokale aftaler, der er indgået på dit hospital.

Er lønnen korrekt?

Hvis TR er i tvivl, så henvis vedkommende til Yngre Lægers hjemmeside og lønberegningsprogrammet, når det handler om individuelle medlemmer.

På Min side kan man se en oversigt over de forhåndsaftaler, der er lavet i de enkelte regioner/hospitaler og afdelinger.

Det er vigtigt, at du og/eller TR giver Yngre Lægers regionale sekretariat besked om nye aftaler og om bortfald af gamle aftaler, så oversigten altid er opdateret.

På denne måde kan den enkelte læge altid se, hvad vedkommende er berettiget til af tillæg.

Fejl i lønudbetalingen

Som FTR skal du henvise til Yngre Lægers sekretariat.

Det er ikke din opgave at gennemgå disse.

Oplever du, at du bliver kontaktet omkring de samme fejl, kan du kontakte lønkontoret og bede dem om at gennemgå lønsedlerne på et Yngre Lægerådsmøde.

Hvis du er i tvivl, om der begås systematiske fejl, skal du kontakte Yngre Lægers sekretariat.

Manglende udbetaling af lokale løntillæg

På de fleste afdelinger er der lavet forhåndsaftaler, hvor man på forhånd har aftalt nogle kvalifikationer og funktioner, der automatisk udløser tillæg.

Uddannelseslægers hyppige stillingsskift betyder desværre tit, at lønkontoret ikke får besked om, at der nu er en ny læge, der varetager funktionen eller har kvalifikationen og dermed er berettiget til tillæg.

Hvis der er lavet en forhåndsaftale, har lægen krav på tillæg.

På Min side kan man se, hvilke forhåndsaftaler, der er indgået, ligesom mange hospitaler og regioner også har lagt lønaftaler ud på intranet eller lignende.

Der gælder den samme femårige forældelsesfrist for manglende/forkert udbetaling af lokale løntillæg som for andre løndele.

Sådan gør du som FTR

Som led i forhandlingerne om lokal løndannelse kan man aftale en procedure, hvor der bliver givet besked til lønkontoret, når en ny læge er berettiget til et tillæg, fx når der kommer ny vagtplanlægger, ny klinisk vejleder mv.

Du kan også aftale, at TR regelmæssigt får oversigter over udbetalte lokale løntillæg.

Og så er det vigtigt, at oversigten over forhåndsaftaler på Min side hele tiden er opdateret og korrekt.

Forhåndsaftalerne skal sendes til Yngre Lægers regionale sekretariater for at komme på Min side.