Gå til indhold

FTR: Regler og råd om tidsbegrænsede ansættelser

Læs her de mest almindelige problemstillinger omkring tidsbegrænsede ansættelser og få råd til, hvad du som FTR for Yngre Læger kan gøre.

Læger på hospitalerne kan ansættes i tidsbegrænsede uddannelsesstillinger på trin 1 eller trin 2 (2,5 år i HU/3 år i almen praksis HU) eller som afdelingslæger. Derudover kan de ansættes i uklassificerede stillinger, hvor ansættelsestiden afhænger af, hvilket trin lægen er ansat på (trin 1 eller 2).

På nogle hospitaler sendes ansættelseskontrakter til tillidsrepræsentanten til godkendelse, på andre hospitaler er det FTR, der får kontrakterne fra HR.

Uanset hvilken kanal, er det TR/FTR’s opgave at sørge for, at ansættelsesaftaler er i overensstemmelse med overenskomsten.

I kan ikke selv dispensere fra reglerne, hvis der er afvigelser. Dispensationsansøgninger skal sendes til Yngre Læger, da det er Yngre Læger centralt, der kan dispensere fra overenskomsten, hvis ansættelserne afviger fra overenskomsten.

Tidsbegrænsede, uklassificerede lægestillinger (under et år og fem år)

Ifølge overenskomsten er uklassificerede lægestillinger etårige eller femårige, og man kan derfor ikke opslå dem med en kortere tidsbegrænsning.

Hvis der er brug for en vikar for den person, der har stillingen, kan man naturligvis slå stillingen op som et vikariat.

En vikar udfylder altså en funktion for en bestemt navngivet person og som regel på grund af barsel, sygdom eller orlov.

Som TR har man ret til at få en kopi af ansættelsesbrevene og har dermed mulighed for at se, hvis der bliver ansat læger i korterevarende stillinger, hvilket er stillinger af mindre end 12 måneders varighed for læger, trin 1, og mindre end fem år for læger, trin 2.

Yngre Læger har en dispensationspraksis, der gør det muligt i visse tilfælde at være i en korterevarende stilling. Det er Yngre Læger centralt, der kan dispensere fra overenskomsten.

Du kan læse mere om dispensationspraksissen her.

Opslag af tidsbegrænsede afdelingslægestillinger

Afdelingslægestillingen er ifølge overenskomsten en tidsubegrænset ansættelse, og stillingen kan derfor kun besættes som en tidsbegrænset ansættelse, hvis det er aftalt med Yngre Læger centralt, eller hvis der er tale om et vikariat, hvor der er ansat en læge i den faste stilling.

Yngre Læger har en fast dispensationspraksis, hvor læger, der har orlov fra en anden fast stilling, kan få dispensation til ansættelse i en tidsbegrænset stilling som afdelingslæge, hvis formålet er subspecialisering/ekspertuddannelse.

Sådan gør du som FTR

Det er vigtigt, at du instruerer TR i at tjekke, om tidsbegrænsede ansættelser sker i overensstemmelse med overenskomsten. Vær opmærksom på, at det kun er Yngre Læger centralt, der kan dispensere.