Gå til indhold

Lægemidler

Lægemidler skal være sikre og effektive og bruges med omtanke

Danskerne brugte for knap 25 milliarder kroner medicin i 2020 (inklusiv moms og receptgebyrer). Heraf udgjorde de offentlige udgifter til sygehusmedicin cirka 9,2 milliarder kroner og medicintilskud til medicin solgt på apotekerne ca. 6,2 milliarder kroner.
Udgifter til folkesygdommene hjerte- og kar sygdomme og psykiske lidelser udgjorde 27 procent af apotekernes samlede medicinomsætning. Lægemidler skal være godkendt af Lægemiddelstyrelsen eller European Medicines Agency (EMA), før de må sælges i Danmark. Mere end 13.000 lægemidler er godkendt herhjemme.

Lægeforeningen arbejder for:

  • Kun godkendte lægemidler kan markedsføres og ordineres. Nye lægemidler skal godkendes så hurtigt som muligt for at komme patienterne til gode, men det er afgørende, at basale krav vedrørende kvalitet, effekt og sikkerhed fastholdes. Ansvaret for at ordinere receptpligtige lægemidler ligger entydigt hos lægen. Lægen kan under behørig hensyntagen til patientens sikkerhed delegere ansvaret til andre sundhedspersoner.
  • Lægen har adgang til uvildige evidensbaserede oplysninger om lægemidler, deres effekt og bivirkninger, der giver mulighed for valg af billigste lægemiddel, når lægen står med en række lægemidler, der hjælper på samme sygdom.
  • Læger har adgang til patienternes helt aktuelle medicindata via det fælles medicinkort (FMK).
  • Arbejdsgangen i forbindelse med ordination af lægemidler bør forenkles. Lægen skal have ansvar for at indføre ordination (evt. indholdsstof), dosis, varighed af behandlingen og hvor hyppigt medicinen må genudleveres i FMK. Apoteket skal effektuere ordinationen i praksis. Modellen giver et rent snit i arbejdsdelingen mellem læger og apotekets farmaceuter.