Gå til indhold

Lægers videreuddannelse

Sammenhæng og kvalitet i speciallægeuddannelsen

Den danske speciallægeuddannelse varer 4-5 år. Den bygges oven på ét års KBU forløb og halvanden til ét års introstilling. Der er cirka 1000 hoveduddannelsesforløb hvert år og et sted mellem 2000 og 3000 introforløb bliver slået op hvert år. I Danmark er der 39 specialer.

Lægeforeningen er en aktiv medspiller i udformningen af den lægelige videreuddannelse. Lægeforeningen sidder blandt andet med i de tre videreuddannelsesregioners videreuddannelsesråd og Det Nationale Råd for Lægers videreuddannelse.

Lægeforeningen arbejder for:

  • Den lægelige videreuddannelse indholdsmæssigt og metodisk skal give de kommende speciallæger de kompetencer, der gør dem i stand til at løfte opgaverne i sundhedsvæsenet til gavn for patienterne.
  • Hensynet til produktionen i sundhedsvæsenet må ikke stå i vejen for kvalitet i videreuddannelsen.
  • Indholdet i den lægelige videreuddannelse skal udvikles udviklet og være relevant, så den opfylder de krav om kompetencer, som sundhedsvæsen og patienter efterspørger.
  • Sikre kvaliteten i den lægelige videreuddannelse ved fortsat at fokusere og følge op på brugen af kvalitetssikringsredskaber som f.eks. inspektorordningen
  • Gode lokale læringsmiljøer overalt i landet og i alle specialer. Videreuddannelsen skal foregå i ordentlige rammer, som sikrer uddannelsesmæssig kvalitet, der skaber reel læring.
  • Skabe sammenhæng og lette overgangen fra den prægraduate uddannelse til den postgraduate lægelige uddannelse.
  • At skabe positive incitamenter i rekruttering til specialer og til alle egne af landet, så der opnås det bedst muligt match mellem læge, speciale og arbejdssted til gavn for patienterne.