Gå til indhold

Bibeskæftigelse eller lønmodtager? Ikke et frit valg

Se her hvilke fordele og ulemper, der er:

Lønmodtager eller selvstændig?

Som medlem kan du være i tvivl, om du skal sælge din lægelige arbejdskraft som lønmodtager eller som selvstændig erhvervsdrivende. Ofte er det køberen af din arbejdskraft, der opfordrer til, at du opretter et firma frem for, at du bliver ansat.

Du kan imidlertid ikke selv frit vælge, om du vil tage ansættelse som lønmodtager i et normalt ansættelsesforhold eller indgå aftale som en selvstændig erhvervsdrivende. Typisk indgås en sådan aftale mellem på den ene side dit firma med CVR nr. og på den anden side en speciallægepraksis eller et privathospital.

Fordele

En af fordelene ved at være selvstændig erhvervsdrivende er muligheden for at fratrække virksomhedens driftsudgifter i skatten. Denne mulighed findes ikke i tilsvarende omfang for lønmodtagere. En anden fordel er, at du får mulighed for at udskyde betalingen af skat, da selvstændige erhvervsdrivende betaler B-skat.

Ulemper

Ulempen ved at være selvstændig erhvervsdrivende er, at du ikke har ret til løn under ferie eller feriepenge efter ferieloven. Du vil heller ikke have krav på dækning af tab hos Lønmodtagernes Garantifond (LG), som følge af en samarbejdspartners konkurs. Selvstændige erhvervsdrivende får desuden heller ikke løn under sygdom i modsætning til en lønmodtager.

Som lønmodtager vil du kort efter ansættelsens start få et opsigelsesvarsel fra arbejdsgiver, der typisk er længere end det varsel, virksomheder gensidigt har. Kontraktforholdet som lønmodtager giver dig således en række beskyttelser, som du ikke får som selvstændigt erhvervsdrivende. Omvendt kan du som selvstændig måske få en større indtjening.