Gå til indhold

Lønregulering i overenskomstperioden 2021-2024

Ved overenskomstforliget i april 2021 med regionerne blev der aftalt følgende lønstigninger gennem de tre overenskomstår fra 1. april 2021 til 31. marts 2024:

De generelle lønstigninger er 5,02 pct. og den forventede udmøntning fra reguleringsordningen er - 0,19 pct.*, hvilket giver en samlet skønnet lønstigning på ca. 4,83 pct. over de 3 år. Da prisstigninger i samme periode er skønnet til at blive 3,98 pct., vil den aftalte lønstigning forventeligt betyde en reallønsfremgang i perioden.

Lønstigninger sker på følgende tidspunkter:

2021: 2,12 pct.  som udmøntes med 0,75 pct. pr. 1. april og 1,37 pct. pr. 1. oktober*

2022: 1,35 pct. som udmøntes pr. 1. oktober*

2023: 1,55 pct. som udmøntes med 0,77 pct. pr. 1. januar og 0,78 pct. pr. 1. oktober*. 

*NOTE: De aftalte lønstigninger pr. 1. oktober justeres alle tre overenskomstår via reguleringsordningen og er dermed variable i forhold til lønudviklingen på det private arbejdsmarked. Den endelige regulering kan derfor blive højere eller lavere end den aftalte lønstigning. Som beskrevet ovenfor er der en forventning om en negativ udmøntning fra reguleringsordningen på - 0,19 pct. i overenskomstperioden.

Højere pensionsprocent

Med virkning fra 1. april 2022 forhøjes pensionsprocenten:

Fra 18,88 pct. til 19,54 pct. i Overenskomst for overlæger

Fra 20,33 pct. til 21,00 pct. i Aftale vedrørende lægelige chefer