Gå til indhold

FAQ OK24

Her finder du spørgsmål og svar om OK24 resultatet

OK24

Nej. Dit fleksibilitetstillæg forsvinder, men samtidig stiger din grundløn med det tilsvarende beløb, nemlig 16.532 kroner om året. Oveni det kommer pension og feriegodtgørelse, det svarer til næsten 22.000 kroner om året.

Der flyver mange tal gennem luften, og flere af dem kan være svære at sammenligne. Helt overordnet har alle den samme økonomiske ramme på 8,8 procent. Det gælder Overlægeforeningen, Yngre Læger og alle andre offentlige faggrupper. 

For de akademiske grupper er langt den største del af udmøntningen af rammen også fælles. Det handler om generelle lønstigninger og stigninger via reguleringsordningen (ordningen, der sikrer, at de offentlige lønninger følger de private, og som derfor kan ændre sig i løbet af perioden afhængigt af den private lønudvikling). 

Disse lønelementer kommer til udbetaling på forskellige tidspunkter. Derfor kan der være forskel på hvilket tal, der er meldt ud, alt efter om man tager udgangspunkt i lønstigninger den 1. april, det første år eller hele perioden. Men resultatet vil være det samme for alle medlemmer i Overlægeforeningen, der er ansat efter overenskomsten eller på Lægechefaftalen og for alle andre akademikere ansat i regionerne. 

Her et overblik: 

Lønstigninger i 2024

Den 1. april 2024 får alle generelle lønstigninger på 4 procent

Den 1. oktober 2024 forventes en lønstigning via reguleringsordningen på 1,76 procent.

Dermed forventes de samlede lønstigninger i 2024 at blive 5,76 procent. 

Lønstigninger i 2025

Den 1. oktober 2025 får alle en generel lønstigning på 0,25 procent.

Den 1. november 2025 forventes en generel lønstigning på 0,20 procent 

Derudover forventes en lønstigning via reguleringsordningen den 1. oktober 2025 på 0,32 procent. 

Dermed forventes de samlede lønstigninger i 2025 at blive 0,77 procent. 

Lønstigninger i perioden 2024-25

Dermed forventes de samlede lønstigninger i perioden 2024-2026 at blive på 6,53 procent.

Derudover er der afsat 0,20 procent til reststigninger i 2025 – det vil sige til lønstigninger, der ikke fastsættes centralt. 

Og endelig er der sat 2,07 procent af til øvrige forbedringer, hvoraf størstedelen fordeles til organisationernes egne forhandlinger. Det er disse midler, som Overlægeforeningen bl.a. har forhandlet med Danske Regioner om og har aftalt primært at prioritere til stigning i løn og pension. Dermed lander alle på samme fælles ramme på 8,8 procent. 

 

De aftalte lønstigninger for alle regionalt ansatte i den 2-årige OK periode udgør: 

 • 1/4-2024: 4 pct.,
 • 1/10-2024 1,76 pct. (forventet udmøntning fra reg.ordn.
 • 1/10-2025: 0,25 pct. + 0,32 pct. (forventet udmøntning fra reg.ordn.)
 •  1/11-2025: 0,20 pct

I alt over de 2 år: 6,53 pct.  

Dertil kommer at grundlønnen for overenskomstansatte overlæger forhøjes pr. 1/4-2025 med 13.250 i årligt grundbeløb (31/3-2018 niveau) - omregnet til aktuelle kr. 14.538 kr. (dette vil også blive forhøjet med ovenstående stigninger). 

Pr. 1/4-2025 forhøjes desuden pensionsprocenten fra 19,54 pct. til 20 pct. 

Vær opmærksom på, at honoraret for mistet vagt under ferie og fleksibilitetstillægget omlægges til en grundlønsforhøjelse på 18.139 kr. 

De aftalte lønstigninger for alle regionalt ansatte i den 2-årige OK periode udgør: 

 • 1/4-2024: 4 pct.,
 • 1/10-2024 1,76 pct. (forventet udmøntning fra reg.ordn.
 • 1/10-2025: 0,25 pct. + 0,32 pct. (forventet udmøntning fra reg.ordn.)
 •  1/11-2025: 0,20 pct

I alt over de 2 år: 6,53 pct.  

Dertil kommer at grundlønnen for ledende overlæger forhøjes pr. 1/4-2025 med 13.250 i årligt grundbeløb (31/3-2018 niveau) - omregnet til aktuelle kr. 14.538 kr. (dette vil også blive forhøjet med ovenstående stigninger). 

Pr. 1/4-2025 forhøjes desuden pensionsprocenten fra 21 pct. til 22 pct. 

Vær opmærksom på, at honoraret for mistet vagt under ferie bortfalder som en del af aftalen. 

De aftalte lønstigninger for alle regionalt ansatte i den 2-årige OK periode udgør: 

 • 1/4-2024: 4 pct.,
 • 1/10-2024 1,76 pct. (forventet udmøntning fra reg.ordn.
 • 1/10-2025: 0,25 pct. + 0,32 pct. (forventet udmøntning fra reg.ordn.)
 •  1/11-2025: 0,20 pct

I alt over de 2 år: 6,53 pct.  

Dertil kommer at grundlønnen for cheflæger forhøjes pr. 1/4-2025 med 13.250 i årligt grundbeløb (31/3-2018 niveau) - omregnet til aktuelle kr. 14.538 kr. (dette vil også blive forhøjet med ovenstående stigninger). 

Pr. 1/4-2025 forhøjes desuden pensionsprocenten fra 21 pct. til 22 pct. 

Vær opmærksom på, at honoraret for mistet vagt under ferie bortfalder som en del af aftalen. 

Ja. Som noget nyt fastslår overenskomsten, at alle der vender tilbage til regional ansættelse efter pensionering, bliver ansat på overenskomstmæssige vilkår. Det gælder både overlæger, der i deres oprindelige ansættelse var ansat på overenskomstvilkår og på tjenestemandsvilkår. 

Konkret betyder det, at din nyansættelse bliver i henhold til overenskomsten herunder pensionsdækning.

Det er aftalt at lave en overgangsordning for dem, der allerede er vendt tilbage efter pensionering. Målet er, at denne gruppe er sikret overenskomstvilkår hurtigst muligt og senest den 1. oktober 2024. 

Vær i øvrigt opmærksom på, at hvis du arbejder så mange timer, at du overstiger den aktuelle dagpengesats som pt. er på 20.359 kroner om måneden, skal du være opmærksom på selv at skifte fra Foreningen af Pensionerede Læger til den relevante forhandlingsberettigede organisation. Som regionalt ansat læge vil det sige Yngre Læger eller Overlægeforeningen. Du opdaterer dine medlemsoplysninger her (login med MitID). 

Som en del af overenskomstfornyelsen er det aftalt, at alle overlæger i børne- og ungdomspsykiatrien får et årligt tillæg på 9.000 kroner (i niveau 2918). For at få tillægget skal du dels være overlæge og samtidig ansat i den regionale børne- og ungdomspsykiatri.

Vores akademiske søsterorganisationer har aftalt tilsvarende stigninger, så alle akademiske medarbejdere vil stige tilsvarende. Det vil for eksempel sige Yngre Læger, psykologer, ergoterapeuter mv.

Det er korrekt, at det ikke lykkedes at blive enige om forbedringer i forhold til vagt og tjeneste, herunder tilstedeværelsesvagter. 

Overlægeforeningen rejste kravet om forbedringer flere gange under forhandlingerne, men det blev afvist af arbejdsgiver. Og så er det ikke muligt at indgå aftaler om ændringer.

I det hele taget stod Overlægeforeningen og arbejdsgiver meget langt fra hinanden, når det gælder overlægers arbejdsvilkår. 

Regionerne havde krav om, at overlægerne skal være endnu mere fleksible både i forhold til arbejdstid og arbejdsområde. Overlægeforeningen har holdt fast i de eksisterende aftaler, som beskytter overlægernes arbejdsmiljø.

Det har desværre betydet, at parterne ikke har kunne blive enige om nogle af de forbedringer om blandt andet vilkår for vagt og tjeneste, som Overlægeforeningen havde ønsket.
Til gengæld indeholder aftalen heller ikke forringelser af kendte vilkår, og så indeholder den bl.a. et projekt om arbejdstid, som forhåbentlig vil skabe et bedre grundlag for at kunne finde de rigtige løsninger, når der skal forhandles igen i 2026. 

Hvis du har mange vagter, kan det sandsynligvis betale sig for dig at kræve ferie med feriegodtgørelse på 12 pct. fremfor ferie med løn.

Sekretariatet får udviklet en beregner, så du præcist kan vurdere dine egne vilkår. Beregneren bliver tilgængelig på hjemmesiden, før du skal meddele, om du vil overgå til feriegodtgørelse inden den 31.  august 2024.