Repræsentantskab på Færørene

Elinborg Solbjørg Mortensen

Overlæge

Repræsentant

Jan Rasmussen

Overlæge

Repræsentant suppleant