Gå til indhold

Nyhedsbrev 1/2024

Udsendt 2. januar 2024

GODT NYTÅR

Kære kollega

Uanset om du har fejret jul og nytår med venner og familie eller har været på job, vil jeg ønske dig og dine et rigtig godt nytår.

Det nye år byder igen på opgaver, hvor Overlægeforeningen vil arbejde for medlemmernes, patienternes og sundhedsvæsens bedste. Her vil jeg blot nævne to af de vigtigste.

OK24: Forhandlingerne om din løn og dine arbejdsvilkår er i gang

4. januar mødes Overlægeforeningen med Danske Regioner til de første forhandlinger om OK24. Her skal vi forhandle, om der skal ske ændringer i overenskomsten for overlæger og i Lægechefaftalen, der dækker ledende overlæger og cheflæger. Desværre tyder alt på, at det bliver vanskelige forhandlinger:

 • Inflationen har sat vores lønninger under pres
 • Trepartsaftalen har fastsat fokuspunkter for forhandlingerne med udgangspunkt i andre faggrupper
 • Uenighed blandt de offentlige fagforeninger, om hvorvidt lønstigninger skal skævdeles på bekostning af bl.a. overlægerne har ført til, at Akademikerne inkl. Overlægeforeningen har forladt Forhandlingsfællesskabet
 • Ikke overraskende er der stor afstand mellem Overlægeforeningens og Danske Regioners krav
 • Samtidig lægger strukturdebatten pres på vores modpart i regionerne.

Vi vil arbejde konstruktivt for løsninger, der sikrer alle medlemmer reallønsstigninger og forbedrede vilkår. Samtidig ved vi, at regionerne ønsker løntilbageholdenhed og mere fleksibilitet. Kunsten bliver at forhandle os frem til et godt resultat, som begge parter kan være tilfredse med. Vores forhandlingsdelegation og bestyrelse vil gøre alt, hvad vi kan, for at det lykkes. 

ð  Følg med i overenskomstforhandlingerne på hjemmesiden.

Sundhedsstrukturkommissionens anbefalinger kommer til foråret
– og så starter de politiske forhandlinger

Når vi forhåbentlig har opnået et godt resultat om OK24 senest 1. april, begynder nedtællingen til, at Sundhedsstrukturkommissionen offentliggør forslag til ny struktur i sundhedsvæsenet.                  

Diskussionen fylder allerede meget. Både Danske Regioner og KL er kommet med forslag til, hvordan de hver især kan påtage sig et større og mere tværgående politisk ansvar.

Overlægeforeningen har ikke peget på, hvem der skal have det politiske ansvar i en fremtidig struktur. Vi afventer kommissionens udspil. For os er det afgørende, at der fortsat er et politisk ansvar for de overordnede prioriteringer, og at strukturen løser de udfordringer, vi står overfor. Det handler bl.a. om:

 • At den nye struktur sikrer god behandling til alle patienter og bekæmper ulighed i sundhed
 • At sygehusene fortsat er garant for den faglige ekspertise, uddannelse af nye kolleger, udvikling af behandlinger m.v. og ikke mindst de specialiserede behandlinger
 • At flere opgaver løses udenfor sygehusene. Og at nogle opgaver flyttes væk fra sygehusene
 • At vi løser opgaverne så nært som muligt – når det er muligt, skal opgaven løses i patientens eget hjem, og når det er nødvendigt, skal den løses på den specialiserede afdeling
 • At samarbejde på tværs styrkes gennem fælles it, datadeling m.v.
 • At økonomiske incitamenter understøtter opgaven, uanset hvor den løses
 • At kvalitetskrav og monitorering af dem sikrer ensartede tilbud af høj kvalitet til alle patienter
 • At kompetenceudvikling sikrer høj kvalitet til alle patienter og et godt arbejdsmiljø
 • At gode rammer for ledelse sikrer godt arbejdsmiljø og bedst mulige behandling til alle patienter.

Vi følger kommissionens arbejde og den politiske debat tæt. Foreløbig har vi sendt konkrete forslag til kommissionen om, hvordan vi overlæger som faglige eksperter og ledere kan bidrage. Det kan du læse her.

Alt det andet 

I bestyrelsen har vi fokus på overenskomstforhandlinger og debatten om strukturer, fordi begge vil påvirke sundhedsvæsenet og overlægernes vilkår i mange år frem.

Det betyder ikke, at vi glemmer de opgaver, som fylder i hverdagen. Vi har fortsat fokus på at sikre det enkelte medlem den bedst mulige hjælp og rådgivning om alt fra løn og ansættelse til stress, personalesager og karriere. Vi arbejder for et bedre arbejdsmiljø. Og vi vil fortsat deltage i debatten om de aktuelle dagsordener – fra prioritering, til budgetter og besparelser og til speciallægemangel.

Overlægeforeningens mål er at sikre så gode betingelser for alle medlemmer som muligt og et godt sundhedsvæsen for alle patienter og medarbejdere. Det arbejde glæder jeg mig til at fortsætte i 2024.

Rigtig godt nytår
Susanne Wammen, formand