Gå til indhold

Afmagt og desperation får landets psykiatere til at kvitte jobbet

Pressemeddelelse udsendt 8. september 2022

Umulige arbejdsvilkår og alt for få behandlingstilbud får i stort tal landets overlæger til forlade deres job på de psykiatriske afdelinger.

Fire ud af ti overlæger i psykiatrien overvejer at skifte deres arbejde på de psykiatriske afdelinger ud med job på psykiatriske privathospitaler eller blive selvstændige læger. Og hver femte har allerede forladt de psykiatriske afdelinger til fordel for et job i den private sektor.

Det viser en undersøgelse, som Overlægeforeningen har gennemført, hvor 66 pct. af psykiaterne og 74 pct. af børne- og ungdomspsykiaterne i Foreningen af Speciallæger har deltaget.

”Vi står i en ekstremt alvorlig situation, når hver femte overlæge har forladt de psykiatriske afdelinger, og når 41 pct. overvejer at gøre det. Hvis vi ikke får brudt den onde cirkel og stoppet flugten, bryder den offentlige psykiatri sammen. Derfor er det afgørende, at politikerne handler hurtigt og ambitiøst og vedtager en tiårsplan for psykiatrien,” siger Overlægeforeningens formand, Susanne Wammen.

Hun fortsætter:

”Hvis udviklingen fortsætter, vil psykiatrien de facto blive privatiseret. Så er det kun borgere med høje indkomster og forsikringer, som kan få adgang til en kvalificeret behandling. Og det vil indebære en hidtil uset ulighed i det danske sundhedsvæsen, som vil ramme svært syge og svageste grupper hårdest”.

40 pct. af overlægerne i psykiatrien og 47 pct. af overlægerne i børne- og ungdomspsykiatrien svarer, at de inden for de sidste seks måneder har overvejet at forlade deres stillinger. De fleste for at søge arbejde hos privathospitaler, vikarbureauer eller som selvstændige læger uden overenskomst med regionerne, dvs. uden aftale om at se patienter for det offentlige sundhedsvæsen.

Overlægernes afvandring fra den offentlige psykiatri skyldes først og fremmest manglende indflydelse på arbejdet, dårlige arbejdsvilkår og mangel på behandlingsmuligheder. Mange skriver i undersøgelsen, at de helst ville blive i deres offentlige job, men de har svært ved at leve med at skulle give patienterne utilstrækkelig behandling eller sætte deres eget helbred på spil på grund af for stort arbejdspres.

”En overlæge fortæller i undersøgelsen, at patienterne gemmer sig for personalet, når afdelingen skal udskrive patienter for at få plads til nye. Det gør ondt helt ind i hjertet at læse. Vi kan simpelthen ikke være bekendt at behandle svært syge mennesker på den måde. Jeg kan godt forstå, at den slags oplevelser fører til, at nogle overlæger giver op. Men vi er simpelthen nødt til at vende udviklingen, for det her kan ikke fortsætte,” siger Susanne Wammen.

Overlægeforeningen har seks konkrete forslag til, hvordan udviklingen kan vendes:

  •  Iværksæt tiårsplanen for psykiatrien og følg Sundhedsstyrelsens anbefalinger
  • Styrk rekrutteringen af læger til psykiatrien, bl.a. ved at oprette flere stillinger, der kombinerer forskning og klinisk arbejde
  • Styrk rekruttering af psykologer, sygeplejersker, sosu-assistenter, socialrådgivere, ergoterapeuter, lægesekretærer og andre faggrupper, der sikrer en god tværfaglig behandling og forebyggelse
  • Sæt fokus på et godt arbejdsmiljø for overlæger og alle andre faggrupper, så hospitalspsykiatrien bliver et attraktivt sted at arbejde
  • Giv ressourcer til at bruge veldokumenterede behandlingsformer tilpasset den enkelte patient.
  • Klare retningslinjer og entydig ansvarsfordeling skal sikre trygge og effektive forløb på tværs af kommuner og regioner for alle patientgrupper uanset diagnoser.

Resultater fra undersøgelsen:

Så mange arbejder i dag på psykiatriske privathospitaler, i vikarbureauer eller som selvstændige

Graf  der viser andel af privatansatte i specialerne børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri
Graf der viser andel af regionalt ansatte læger, der ønsker at skifte til privatansættelse som psykiater og børne- og ungdomspsykiater

Derfor er overlægerne og speciallægerne skiftet til den private sektor:

Graf, der viser årsager til at psykiateret og børne- og ungdomspsykiatere ønsker at skifte job

Om undersøgelsen:

Undersøgelsen er lavet i juni 2022 blandt alle speciallæger i psykiatri og børne- og ungdomspsykiatri, som er medlem af Foreningen af Speciallæger. 67,5 % har svaret, svarende til 403 psykiatere og 101 børne-og ungdomspsykiatere.

 

 

Kontakt:
Formand for Overlægeforeningen
Susanne Wammen
Telefon: 26772506

Kontakt:
Pressechef
Ole Felsby
Telefon: 29903386

Chefkonsulent
Tine Nørholtz
Telefon: 61220257