Gå til indhold

Overenskomstansatte overlægers løn

Grundlønninger pr. 1. april 2024 for overenskomstansatte overlæger

Reguleringssats 1,141109

Overlæge ansat før 01.04.2021 eller med mindst 3 års anciennitet som overlæge efter overenskomst:

  Grundbeløb 31.3.2018 Aktuel årsløn Månedsløn
Grundløn                             738.048                       842.193                         70.182,75
Fleksibilitetstillæg (1)                             16.532                         18.865                           1.572,08
Løn i alt                          861.058                         71.754,83

Overlæge ansat efter 01.04.2021 efter overenskomst

  Grundbeløb 31.3.2018 Aktuel årsløn Månedsløn
Grundløn                             708.048                       807.960                         67.330,00
Fleksibilitetstillæg (1)                             16.532                         18.865                           1.572,08
Løn i alt                         826.825                         68.902,08

Overlæger ansat før 01.04.2021 eller med mindst 3 års anciennitet, som er omfattet af overenskomsten, men bibeholder tjenestemandsansættelse

  Grundbeløb 31.3.2018 Aktuel årsløn Månedsløn
Løntrin 51   651.107 54.258,92
Tillæg 167.072 190.647 15.887,25
Løn i alt   841.754 70.146,17
+ Fleksibilitetstillæg (1) 16.532 18.865 1.572,08
Løn i alt   860.619 71.718,25

Overlæger ansat efter 01.04.2021 som er omfattet af overenskomsten, men bibeholder tjenestemandsansættelse

  Grundbeløb 31.3.2018 Aktuel årsløn Månedsløn
Løntrin 51   651.107 54.258,92
Tillæg 137.072 156.414 13.034,50
Løn i alt   807.521 67.293,42
+ Fleksibilitetstillæg (1) 16.532 18.865 1.572,08
Løn i alt   828.386 68.865,50

 

Tjenestemænd
Overlæger ansat inden 1. januar 1996 efter protokollat nr. 1 - Aftalen vedr. lægelige chefer. 

  Grundbeløb 31.3.2018 Aktuel årsløn Månedsløn
Løntrin 51   651.107 54.258,92
Overlæger + tillæg 174.330 198.930 16.577,50
Løn i alt   850.037 70.836,42

 

  Grundbeløb 31.3.2018 Aktuel årsløn Månedsløn
Løntrin 51   651.107 54.258,92
Vagtbærende overlæger (2) 136.023 155.217 12.934,75
Løn i alt   806.324 67.193,67

 

  Grundbeløb 31.3.2018 Aktuel årsløn Månedsløn
Løntrin 52   740.879 61.739,92
+ tillæg 128.362 146.475 12.206,25
Løn i alt   887.354 73.946,17

Noter
(1) Fleksibilitetstillæg ydes til overlæger, der ikke varetager formaliseret vagt 
(2) Der indbetales til Lægernes Pensionskasse kr. 1.151,95 pr. måned 

GENERELT: Arbejdsgiver indbetaler 19,54 % af tillæg til Lægernes Pensionskasse

Overgangsordning:
Overgangstillæg til ansatte før 1. april 2003 udgør årligt 26.841 kr. (23.522 i 01.04.2018-niveau).
Bibeholdelse af tillæg svarende til overgangstillæg ved stillingsskift skal aftales særskilt.