Gå til indhold

Overenskomstansatte overlægers løn

Grundlønninger pr. 1. oktober 2023 for overenskomstansatte overlæger

Reguleringssats 1,09722

Overlæge ansat før 01.04.2021 eller med mindst 3 års anciennitet som overlæge efter overenskomst:

  Grundbeløb 31.3.2018 Aktuel årsløn Månedsløn
Grundløn                             738.048                       809.801,00                         67.483,42
Fleksibilitetstillæg (1)                             16.532                         18.139,00                           1.511,58
Løn i alt                          827.940,00                         68.995,00

Overlæge ansat efter 01.04.2021 efter overenskomst

  Grundbeløb 31.3.2018 Aktuel årsløn Månedsløn
Grundløn + fast                            708.048                       776.884,00                         64.740,33
Fleksibilitetstillæg (1)                             16.532                         18.139,00                           1.511,58
Løn i alt                         795.023,00                         66.251,92

Overlæger ansat før 01.04.2021, som er omfattet af overenskomsten, men bibeholder tjenestemandsansættelse

  Grundbeløb 31.3.2018 Aktuel årsløn Månedsløn
Løntrin 51   626.064,00 52.172,00
Tillæg 167.072 183.315,00 15.276,25
Løn i alt   809.379,00 67.448,25
+ Fleksibilitetstillæg (1) 16.532 18.139,00 1.511,58
Løn i alt   827.518,00 68.959,83

Overlæger ansat efter 01.04.2021 som er omfattet af overenskomsten, men bibeholder tjenestemandsansættelse

  Grundbeløb 31.3.2018 Aktuel årsløn Månedsløn
Løntrin 51   626.064,00 52.172,00
Tillæg 137.072 150.398,00 12.533,17
Løn i alt   776.462,00 64.705,17
+ Fleksibilitetstillæg (1) 16.532 18.139,00 1.511,58
Løn i alt   794.601,00 66.216,75

Tjenestemænd
Overlæger ansat inden 1. januar 1996 efter protokollat nr. 1 - Aftalen vedr. lægelige chefer. 

  Grundbeløb 31.3.2018 Aktuel årsløn Månedsløn
Løntrin 51   626.064,00 52.172,00
Overlæger + tillæg 174.330 191.278,00 15.939,83
Løn i alt   817.342,00 68.111,83

 

  Grundbeløb 31.3.2018 Aktuel årsløn Månedsløn
Løntrin 51   626.064,00 52.172,00
Vagtbærende overlæger (2) 136.023 149.243,00 12.437,25
Løn i alt   775.311,00 64.609,25

 

  Grundbeløb 31.3.2018 Aktuel årsløn Månedsløn
Løntrin 52   712.383,00 59.365,25
+ tillæg 128.362 140.841,00 11.736,75
Løn i alt   853.224,00 71.102,00

Noter
(1) Fleksibilitetstillæg ydes til overlæger, der ikke varetager formaliseret vagt 
(2) Der indbetales til Lægernes Pensionskasse kr. 1.107,64 pr. måned 

GENERELT: Arbejdsgiver indbetaler 19,54 % af tillæg til Lægernes Pensionskasse

Overgangsordning:
Overgangstillæg til ansatte før 1. april 2003 udgør årligt 25.809 kr. (23.522 i 01.04.2018-niveau).
Bibeholdelse af tillæg svarende til overgangstillæg ved stillingsskift skal aftales særskilt.

 

Nyt kursus

jkldkdkdk