Gå til indhold

Overenskomstansatte overlægers løn

Grundlønninger pr. 1. januar 2023 for overenskomstansatte overlæger

Reguleringssats 1,091976

Overlæge ansat før 01.04.2021 eller med mindst 3 års anciennitet som overlæge efter overenskomst:

  Grundbeløb 31.3.2018 Aktuel årsløn Månedsløn
Grundløn                             738.048                       805.931,00                         67.160,92
Fleksibilitetstillæg (1)                             16.532                         18.053,00                           1.504,42
Løn i alt                          823.984,00                         68.665,33

Overlæge ansat efter 01.04.2021 efter overenskomst

  Grundbeløb 31.3.2018 Aktuel årsløn Månedsløn
Grundløn + fast                            708.048                       773.171,00                         64.430,92
Fleksibilitetstillæg (1)                             16.532                         18.053,00                           1.504,42
Løn i alt                         791.224,00                         65.935,33

Overlæger ansat før 01.04.2021, som er omfattet af overenskomsten, men bibeholder tjenestemandsansættelse

  Grundbeløb 31.3.2018 Aktuel årsløn Månedsløn
Løntrin 51   623.072,00 51.922,67
Tillæg 167.072 182.439,00 15.203,25
Løn i alt   805.511,00 67.125,92
+ Fleksibilitetstillæg (1) 16.532 18.053,00 1.504,42
Løn i alt   823.564,00 68.630,33

Overlæger ansat efter 01.04.2021 som er omfattet af overenskomsten, men bibeholder tjenestemandsansættelse

  Grundbeløb 31.3.2018 Aktuel årsløn Månedsløn
Løntrin 51   623.072,00 51.922,67
Tillæg 137.072 149.679,00 12.473,25
Løn i alt   772.751,00 64.395,92
+ Fleksibilitetstillæg (1) 16.532 18.053,00 1.504,42
Løn i alt   790.804,00 65.900,33

Tjenestemænd
Overlæger ansat inden 1. januar 1996 efter protokollat nr. 1 - Aftalen vedr. lægelige chefer. 

  Grundbeløb 31.3.2018 Aktuel årsløn Månedsløn
Løntrin 51   623.072,00 51.922,67
Overlæger + tillæg 174.330 190.364,00 15.863,67
Løn i alt   813.436,00 67.786,33

 

  Grundbeløb 31.3.2018 Aktuel årsløn Månedsløn
Løntrin 51   623.072,00 51.922,67
Vagtbærende overlæger (2) 136.023 148.534,00 12.377,83
Løn i alt   771.606,00 64.350,92

 

  Grundbeløb 31.3.2018 Aktuel årsløn Månedsløn
Løntrin 52   708.979,00 59.081,58
+ tillæg 128.362 140.168,00 11.680,67
Løn i alt   849.147,00 70.762,25

Noter
(1) Fleksibilitetstillæg ydes til overlæger, der ikke varetager formaliseret vagt 
(2) Der indbetales til Lægernes Pensionskasse kr. 1.102,35 pr. måned 

GENERELT: Arbejdsgiver indbetaler 19,54 % af tillæg til Lægernes Pensionskasse

Overgangsordning:
Overgangstillæg til ansatte før 1. april 2003 udgør årligt 25.685 kr. (23.522 i 01.04.2018-niveau).
Bibeholdelse af tillæg svarende til overgangstillæg ved stillingsskift skal aftales særskilt.