Gå til indhold

Gode overskrifter – nu skal de omsættes til handlen

Pressemeddelelse udsendt 14. september 2023

Der er mange gode overskrifter i Danske Regioners udspil til en 12-punktsplan, der skal bekæmpe ventelister og personalemangel i sundhedsvæsenet, og Overlægeforeningen bidrager gerne til at fylde dem ud med konkrete løsninger og handlen. Planen kommer dog lidt sent og rummer flere spørgsmål.

”Sundhedsvæsenet er presset, og det går ud over patienter og ansatte. Derfor skal Danske Regioner have ros for at komme med en plan, som beskriver nogle af udfordringerne i sundhedsvæsenet, og som samler regionernes løsninger. Planen kommer lidt sent, i forhold til hvor længe vi har kendt udfordringerne, men det ændrer ikke på, at det er godt, at regionerne tager initiativ, og at Overlægeforeningen selvfølgelig er klar til at bidrage til løsningerne”.

Sådan siger Overlægeforeningens formand Susanne Wammen i en kommentar til en ny 12-punktsplan fra Danske Regioner, som skal bekæmpe ventelister og personalemangel i sundhedsvæsenet. Hun roser bl.a., at regionerne italesætter ubalancen mellem det offentlige sundhedsvæsen og det private (privathospitaler og vikarbureauer):

”Den private sektor har været et fint supplement til det offentlige sundhedsvæsen, men i disse år er balancen ved at knække. Folk med private forsikringer eller mindre alvorlige sygdomme bliver behandlet i den private sektor, mens de mest syge og udsatte venter på behandling i det offentlige. Samtidig dræner vikarbureauerne sygehusene for personale og penge. Fortsætter udviklingen, risikerer det at undergrave det stærke offentlige sundhedstilbud til alle danskere. Derfor er det godt, at Danske Regioner sætter ord på problemet”.

Oplægget har ikke konkrete løsninger, men peger på, at de skal findes bl.a. i samspil mellem regionerne, regering og privathospitalerne.

”Det er fint, at regionerne vil inddrage flere parter i at finde løsninger, men det haster, og det kræver politisk mod at gøre det rigtige. For eksempel bør man bruge færre penge på vikarer og bruge pengene på fastholdelse af medarbejdere i stedet. Man bør også suspendere behandlingsgarantierne, som i dag betyder, at mange bliver opereret for mindre ting på privathospitalerne. Det vil betyde at de mindre syge skal vente lidt længere end i dag. Men det vil også gøre det muligt at prioritere de mest syge, og det er der behov for”.

I det hele taget er der brug for at give plads til de faglige prioriteringer, siger Susanne Wammen:

”Som overlæger har vi den faglige ekspertise til at lave de faglige prioriteringer. Det gør vi gerne, men det kræver, at politikerne giver os plads til det. Det handler om garantier, og det handler om politisk mod til ærligt at afstemme forventninger med befolkningen. Lover politikerne guld og grønne skove indenfor alle områder, presser det os og vores kolleger, når vi møder patienterne og er nødt til at prioritere, for at sikre dem med størst og mest presserende behov”.

Af punkter, med positive takter, nævner Susanne Wammen, at regionerne fremhæver arbejdsmiljø, efteruddannelse, bedre brug af teknologi, bedre brug af faggrupper, vidensdeling, at flere skal behandles hjemme og at seniorer skal fastholdes.

”Helt overordnet læser jeg udspillet, som at man vil gøre det mere attraktivt at arbejde i det offentlige sundhedsvæsen for at tiltrække kolleger, der er rejst til det private, fastholde seniorer og motivere deltidsansatte til at arbejde fuldtid. Det synes jeg er klogt og rigtigt. Senest har vores egen undersøgelse om afvandring fra psykiatrien vist, hvor svært det kan blive, hvis man presser arbejdsbetingelser og behandlingsmetode for meget. Derfor er det vigtigt at sætte ind i tide”, siger Susanne Wammen og slutter:

”Jeg savner dog, at flere punkter bliver uddybet, før jeg kan vurdere i hvor høj grad, de vil afhjælpe problemerne. I Overlægeforeningen går vi gerne i dialog og bidrager til at finde løsningerne, ligesom overlægerne på sygehusene gør det hver eneste dag. Det fortjener både patienter og ansatte i sundhedsvæsenet”.

Her er formand for Overlægeforeningen Susanne Wammens kommentarer til nogle af punkterne:

Punkt 1: Bedre udnyttelse af den samlede offentlige kapacitet

”Jeg er helt enig i, at balancen skal være bedre mellem det offentlige og det private. I øjeblikket øges uligheden i sundhed, fordi de mindst syge og folk med forsikringer behandles i det private, mens de mest syge og udsatte venter på behandling i det offentlige. Overlægeforeningen foreslår, at der bruges færre penge på vikarer og flere på at skabe et godt arbejdsmiljø. Og at behandlingsgarantier suspenderes, så lægerne får mulighed for at prioritere behandling til de mest syge”.

Punkt 3: Flere faggrupper i spil

”Jeg er helt enig med regionerne i, at vi skal bringe flere faggrupper i spil og bruge kompetencerne klogt. Danske Regioner har stort fokus på sygeplejersker, men det handler også om at aflaste speciallæger ved at sikre hjælp til administrative opgaver m.v.”

Punkt 4: Flere skal uddannes

”Også her er jeg umiddelbart enig. VI skal uddanne og efteruddanne – også til at faggrupper kan varetage nye opgaver. Her kan overlægerne spille en afgørende rolle i hverdagen ved at bidrage til, hvad der skal uddannes i og hjælpe med uddannelsen. Faktisk har Overlægeforeningen i vores udspil til en sundhedsaftale foreslået noget lignende i forhold til kolleger i kommuner og på nærhospitaler. Den model kan bredes ud til flere”.

Punkt 5: Hjælp fra teknologien

”Teknologien kommer afgjort til at spille en større rolle fremover, men vi skal huske, at det ikke er gratis. Det koster penge at udvikle teknologi. Det koster tid og penge at implementere den. Og det risikerer at koste lighed i sundhed, fordi nogle patienter ikke har samme mulighed for at bruge teknologien. Så vi skal sikre, at det er muligt at få behandlingen, selv om man ikke lige er ’teknologi-haj”.

Punkt 7: Lønnen er vigtig

”Selvfølgelig er lønnen vigtig. Faktisk er den så vigtig, at jeg synes, at man bør respektere det arbejde, der er i gang i lønstrukturkomiteen. I mellemtiden kan regionerne belønne de medarbejdere, der yder en ekstra indsats. Det kan være ved at give tillæg til kolleger, der går på fuldtid eller dem, der tager frivilligt ekstraarbejde”.

Punkt 8: Bliv lidt længere seniorer

”Kort og godt. Det er en god ide at gøre det mere attraktivt for seniorer at blive længere, ved at de ikke bliver modregnet i pensionen. I det hele taget kan man se på, om man kan skabe attraktive vilkår, som kan fastholde seniorer, der jo ellers helt vil forlade arbejdsmarkedet med al deres erfaring, viden og kunnen”.

Punkt 12: Invester i sundhedsvæsenet

”Sundhedsvæsenet har været underfinansieret i mange år. Det er en vigtig årsag til, at det er så presset, som det er i dag. Derfor er det rettidig omhu at investere i sundhedsvæsenet. Det bliver meget dyrere at lade være”.

Se Danske Regioners udspil

 

Kontakt:
Formand for Overlægeforeningen
Susanne Wammen

Telefon: 26772506

 

Kontakt: 
Chefkonsulent
Tine Nørholtz
Telefon: 61220257