Gå til indhold

Ny analyse: Sådan styrker vi rekruttering og fastholdelse af læger i psykiatrien

Pressemeddelelse udsendt 14. marts 2023

Regionerne kan styrke rekruttering og fastholdelse af overlæger i psykiatrien ved at sikre bedre ledelse og bedre mulighed for, at lægerne kan bruge hele deres faglighed i behandlingen af patienterne. Det viser en ny analyse, som to specialister i kvalitative undersøgelser har gennemført for Overlægeforeningen.

Et stort antal overlæger har de seneste år forladt de offentlige psykiatriske afdelinger til fordel for arbejde på privathospitaler, vikarbureauer eller som selvstændige uden overenskomst.

En undersøgelse fra Overlægeforeningen i 2022 viste, at hver femte overlæge har forladt den offentlige psykiatri, og at fire ud af ti overvejer at skifte til den private sektor. Den udvikling svækker i alvorlig grad den offentlige psykiatris muligheder for at tilbyde den nødvendige behandling, og udviklingen fører til, at en stadig større del af psykiatrien privatiseres – med stigende ulighed til følge.  

Derfor har Overlægeforeningen fået gennemført en kvalitativ analyse af de mange hundrede kommentarer fra de 512 speciallæger i psykiatri og børne- og ungdomspsykiatri, der sidste år medvirkede i undersøgelsen af afvandring fra psykiatrien.

Analysen er udarbejdet for Overlægeforeningen af overlæge Kristine Lundsgaard og forskningsassistent Lucy Bray, der til daglig arbejder på hhv. Videreuddannelse Øst og Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation (CAMES). Analysen viser, at det er et samspil af en lang række forhold, som får overlægerne til at forlade den offentlige psykiatri eller overveje at skifte.

”Overlægerne er især tilbøjelige til at forlade den offentlige psykiatri, når de oplever, at de i deres daglige arbejde ikke længere har mulighed for at bruge deres ekspertise og faglighed, som fik dem til at vælge psykiatrien. Det handler bl.a., at de oplever ledelser, der ikke er lydhøre, for mange møder, og at lægernes opgaver i stigende grad snævres ind til medicinering og tvang.  Samtidig fortæller mange, at stram økonomi og for få medarbejdere gør det vanskeligt at løse behandlingsopgaven tilfredsstillende, og at mangel på faglige fællesskaber og kvalificerede kolleger bidrager til stress og mistrivsel,” siger Kristine Lundsgaard.

Formanden for Overlægeforeningens psykiatriudvalg, Inger Brødsgaard, peger på, at det er ekstremt alvorligt, når så mange overlæger forlader den offentlige psykiatri, samtidig med at politikerne forbereder gennemførelsen af en tiårsplan for psykiatrien.

Derfor håber hun, at regionerne vil bruge resultaterne til at styrke fastholdelse og rekruttering til psykiatrien:

”Alle er enige om, at mennesker med psykiske sygdomme skal have bedre behandling. Men det kræver, at vi bliver bedre til at fastholde og rekruttere speciallæger til den offentlige psykiatri. Analysen peger på en række områder, hvor regionerne og lederne i psykiatrien kan styrke arbejdsvilkårene og dermed fastholde og rekruttere flere speciallæger. Derfor vil jeg gerne opfordre regionerne til at bruge analysen, så vi kan få vendt udviklingen. Det haster,” siger Inger Brødsgaard.

Overlægeforeningen har seks konkrete forslag til, hvordan udviklingen kan vendes:

  • Iværksæt tiårsplanen for psykiatrien og følg Sundhedsstyrelsens anbefalinger
  • Styrk rekrutteringen af læger til psykiatrien, bl.a. ved at oprette flere stillinger, der kombinerer forskning og klinisk arbejde
  • Sæt fokus på god ledelse og et godt arbejdsmiljø for overlæger og alle andre faggrupper, så hospitalspsykiatrien bliver et attraktivt sted at arbejde
  • Giv ressourcer til at bruge veldokumenterede behandlingsformer tilpasset den enkelte patient.
  • Styrk rekruttering af psykologer, sygeplejersker, sosu-assistenter, socialrådgivere, ergoterapeuter, lægesekretærer og andre faggrupper, der sikrer en god tværfaglig behandling og forebyggelse
  • Klare retningslinjer og entydig ansvarsfordeling skal sikre trygge og effektive forløb på tværs af kommuner og regioner for alle patientgruppe uanset diagnoser.

Se rapporten her

 

Kontakt: 
Pressechef
Ole Felsby
Telefon: 29903386